Må lære ny kultur

Internasjonalt eierskap gir svært gode muligheter, men det er viktig å være årvåken, ifølge bransjen.