doc5ylvybjj00zf9hpy4hk.jpg

Hvem: Christine Due Sivertsen Hva: Kontrollsjef hos kemneren i Bergen

Aktuell: Stein­leggerne prøver å lure Kemneren i Bergen ved å utbetale svarte ­lønninger. Sammen med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og politiet jobber de tett for å fakke ulovlige håndverkere.

- Skiller årets steinleggere seg ut fra tidligere år?

- Ja, det virker som om bakmennene har et mye større antall medarbeidere som jobber for dem. Dette tyder på at virksomheten har fått et større omfang. Samtidig er de mer aggressive. Avlønningen til arbeiderne er også svært lav, og består ofte i kost, losji og lommepenger. De fleste av disse er rumenere.

- Hva kjennetegner metodene?

- Det er en trend at utenlandske aktører som driver skatte— og ­avgiftskriminalitet er blitt ­flinkere til å tilpasse seg det norske systemet. De benytter falske forretningsadresser for å få registrert virksomheten sin i Brønnøysundregistrene.

- Hvorfor gjør de det?

- Ved å registrere seg får de et ­organisasjonsnummer. Det ­brukes som en garanti for profesjonalitet overfor kundene, eller for å få en bankkonto.

- Hvordan jobber kemneren med å fakke steinleggerne?

- Vi fokuser på dem som leder utførelsen av oppdraget og gjør dem ansvarlige for manglende lønnsinnberetning. Deretter tar vi utlegg i inntektene, altså ­honorar fra oppdragsgiverne, når betaling av skattekrav uteblir. ­Arrest og anmeldelse av straffbare overtredelser til politiet kan også bli aktuelt.

- Hvor sleipe er de?

- Viljen til unndragelse er like stor som tidligere, mens evnen har økt! Derfor er det nødvendig med enda flere kontroller, noe som er en forutsetning for å stanse den ulovlige aktiviteten.

- Hvor store beløp går regionen glipp av som følge av dette?

- Det vet vi ikke ennå, men kemneren beregner forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av lønn som blir utbetalt. Normalt vil 70 prosent av et honorar gå til lønn av disse. Vi vet at kjøpere i Hordaland har betalt opptil en halv million kroner oppdrag.

- Hva kan forbrukerne gjøre?

- En ting er å sjekke om de er registrert i momsregisteret, men det er ingen garanti. Mange unngår å betale moms selv om de registrerte der. Den aller beste kontrollmuligheten er å be om skatteattest fra henholdsvis skatte­kontoret og kemneren.

- Hvordan sanksjonerer kemneren mot useriøse aktører?

- Vi politianmelder samtlige vesentlige overtredelser. Dermed kan det ligge et personlig økonomisk straffe- og erstatningsansvar for eier, styreformann eller daglig leder.