Salgsgevinst pynter resultatet

Lave strømpriser senker omsetningen i BKK, men bunnlinjen er likvel bedre enn etter første halvår i fjor.