• EUs svarteliste mot Russland omfatter nå 95 russiske statsborgere og 23 selskaper. Norge har eiendeler i minst to av dem, gjennom Oljefondet, som forvaltes av Norges Bank. FOTO: Håvard Bjelland

Oljefondet omfattes av sanksjoner mot Russland

Oljefondet er deleier i selskaper som omfattes av både EU og USAs Russland-sanksjoner.