• 780 TONN LAKS: I en av merdene til Karsten Inge Møgster kan det gå mange hundre tusen laks når fisken er liten. Totalt på en lokalitet som her ved Kviksholmen i Austevoll tillater dagens regler maksimalt 780 tonn laks. FOTO: Jan M. Lillebø

Uro under overflaten

Små oppdrettere står mot store i kampen for å ha flere fisk i merdene. Verdens største oppdrettsselskap mener bærekraften i næringen står på spill.