Selskapet har bedt London Commercial Court om en midlertidig forføyning til støtte for voldgiftssaken som Telenor har tatt ut mot VimpelCom, Altimo Holdings & Investments og Altimo Cooperatief.

Les også:

Forkjøpsrett

Telenor startet voldgiftssaken 28. januar for å beskytte sin forkjøpsrett i forbindelse med VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom.

Det norske telekonsernet foreslår at hele kjøpesummen for aksjene deponeres når aksjene er utstedt. De vil forbli deponert inntil voldgiftsretten har avgjort om Telenor har forkjøpsrett på aksjene.

Dersom voldgiftsretten sier seg enig med Telenor i at Wind Telecom-transaksjonen ikke er en transaksjon mellom nærstående parter, overtar Telenor aksjene og VimpelCom kan samtidig motta kjøpesummen.

— Rettferdig og fornuftig

Dersom voldgiftsretten beslutter at dette er en transaksjon mellom nærstående parter, blir aksjene returnert til VimpelCom for sletting, mens kjøpesummen blir returnert Telenor.

— Telenor mener dette er en enkel, fornuftig og grei måte å sørge for at ikke noe galt skjer underveis. Vårt forslag betyr at vi fryser status quo, mens voldgiften foregår. Dermed sikrer man at ingen part lider noen skade dersom oppkjøpet av Wind Telecom gjennomføres som foreslått, sier Telenors talsmann Dag Melgaard til Aftenposten.no

Ettersom voldsgift er en privatrettslig domstol, vil det trolig ta et par måneder å finne dommere til saken. I mellomtiden ønsker altså Telenor å sikre sin aksjeandel mot utvanning.