Det norske gigantselskapet Orkla, med over 30000 ansatte i over 40 land, la fredag morgen frem sitt resultat for andre kvartal i år. Driftsresultatet(EBITDA) for årets andre kvartal er 992 millioner kroner, en tilbakegang fra 1.079 millioner kroner samme tid i fjor. Resultat etter skatt for andre kvartal er 300 millioner kroner.

Skal rendyrke merkavarene

Orkla er delt opp i to forretningsområder, Orkla Brands og Sapa. Sistnevnte selskap produserer aluminium, og det er det svake markedet for nettopp aluminium som trekker ned resultatet til Orkla. Nå satser selskapet på å bli et rendyrket merkevareselskap, det vil si et selskap som eier og drifter andre merkvarer, gjennom Orkla Brands. Som del av sin strategi kjøpte Orkla i kvartalet opp Jordan.

— Orkla er i en overgangsfase til å bli et rendyrket merkevareselskap. Den nye konsernledelsen har sterk merkevarekompetanse. Dette vil sikre at vi opprettholder fokus på god drift og organisk vekst, samtidig som vi gjennomfører strukturelle endringer. Kjøpet av Jordan er helt i tråd med vår strategi om å ekspandere innen merkevareområdet, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Orkla omfatter i dag blant annet selskapene Stabburet, Nidar, lilleborg, Sapa og Borregaard, og har sitt formelle hovedsete i Sarpsborg.

Taper på REC-aksjen

Orkla har en eierpost i REC på hele 39,74 prosent. I løpet av kvartalet er verdien av selskapets investering nedskrevet til markedsverdi. Dette virker negativt inn på resultatet Orkla la frem i dag.