Finland truer med å blokkere at eurolandenes nye permanente krisefond ESM (European Stability Mechanism) blir brukt for å kjøpe opp italiensk og spansk statsgjeld i finansmarkedene.

EU-toppmøtet før helgen ga grønt lys for å bruke penger fra krisefondet til slike støttekjøp i et forsøk på å presse ned lånerenten Italia og Spania må betale i kapitalmarkedene for nye statslån.

Nektet Hellas lån

Alle de 17 eurolandene i EU må enstemmig godkjenne at krisefondet blir brukt til å kjøpe opp statsgjeld i ett eller flere utsatte euroland. Nå truer Finland med å torpedere en slik løsning for å dempe rentepresset mot Italia og Spania. I fjor nektet Finland å gi Hellas nytt kriselån fra EU før landet stilt særskilt sikkerhet for det finske bidraget. Finnene fikk slike garantier.

Finland kan denne gangen få følge av Nederland som også overveier å si nei til å bruke krisefondet til slike markedsoperasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

500 milliarder euro

Det permanente krisefondet ESM er på 500 milliarder euro (3800 mrd. kr) og blir gradvis innfaset fra 1. juli i år. Fondet skal fra 1. juli 2013 avløse det midlertidige krisefondet for eurolandene EFSF (European Financial Stability Facility) som sammen med penger fra Det internasjonale pengefondet (IMF) til nå har gitt kriselån til Hellas, Portugal og Irland.

Eurolandene ga i forrige måned løfte om billige lån til vaklende spanske banker. Også Kypros har søkt om krisehjelp for sine banker. Det er foreløpig ikke avklart hvor disse pengene skal hentes, fra de gjenværende millionene i EFSF eller fra ESM.