• SENTRALBANKSJEFEN: Øystein Olsen får refs etter å ha vært taus om renteendring. FOTO: SCANPIX

Norges Bank endret renterapport i stillhet

Først redegjorde Norges Bank for sitt syn på renteutviklingen. Deretter endret de prognosen helt i det stille.