I årstalen sin torsdag tok sentralbanksjef Øystein Olsen til orde for å senke bruken av oljepenger fra 4 til 3 prosent i årlig realavkastning.

— Det var en god tale, men vi har ingen planer om å endre handlingsregelen. Den har tjent norsk økonomi meget godt gjennom mange år. Ansvarlig, langsiktig bruk av oljepenger er en hovedårsak til at vi har Europas laveste ledighet og god vekst i norsk økonomi, og at vi samtidig har hatt penger til å investere i kunnskap, forskning og samferdsel og å styrke vekstkraften i norsk økonomi, sier statsministeren til NRK.

— Å endre regelen kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, og det er ikke bra for norske arbeidsplasser og norske bedrifter, fortsetter Stoltenberg.

Han mener at å endre handlingsregelen basert på noen år med dårlig avkastning vil skape mindre trygghet og troverdighet.

— Vi skal ha langsiktighet og stabilitet enten årene er gode eller dårlige, sier statsministeren.