Hvis svenskene stenger anleggene, kan du og jeg kan regne med en økning i strømregningen på opp mot 8 prosent i 2025. Det viser prognoser fra konsulentselskapet Pöyry.

Dersom Sverige bestemmer seg for å utfase oppgraderingen av sine atomkraftverk og stenger fem av sine reaktorer, kan en familie med et strømforbruk på 20.000 kilowattimer få en prisøkning på 1750 kroner i året i 2025.

— Stor innvirkning

— Dette viser at politiske beslutninger i Sverige har stor innvirkning på den norske kraftmarkedet, sier seniorkonsulent Ola Løfsnæs til Aftenposten.no.

Kjernekraft utgjør en fjerdedel av nordisk strømproduksjon, inkludert Sverige, Finland og Danmark. Finland har i dag fire reaktorer, mens Sverige har ti. Produksjonen fra disse tilsvarer en tredjedel av årlig norsk strømproduksjon, og overføringen av kraft mellom Norge og de nordiske naboene er høy.Spesielt viktig er svensk atomkraft i tørkeperioder i Norge.

— Kan få kraftunderskudd

— Dersom svenskene utfaser halvparten av sine reaktorer, kan vi i svært tørre perioder komme i en situasjon med kraftunderskudd i Norge. Det kan bli svært utfordrende for kraftkrevende industri, sier Løfsnæs.

— I 2010 hjalp svensk kjernekraft veldig på kraftbalansen her til lands.

Sveriges atomkraftpark er gammel og må stenges over kortere eller lengre perioder — av sikkerhetshensyn og for oppgraderinger. Mens det i dag er stor politisk oppslutning om levetidsforlengelse av eksisterende atomkraftverk, har bygging av nye reaktorer liten støtte. - Hvor stor er sannsynligheten for at Sverige vil bestemme seg for å fase ut kjernekraftverkene?

— Det er vanskelig å si, men det kan skje at kraftverkene blir inoperative. Det er de over perioder allerede i dag. Vi tror det er mest sannsynlig at Sverige vil kunne fortsette med dagens produksjon.

2000 ekstra i året

Selv om vi skulle ha et kraftoverskudd i Norden i 2025, er sannsynligheten høy for at strømprisene kommer til å være betydelig høyere enn i dag, mye på grunn av høyere priser for miljøtiltak gjennom CO2-kvoter, mener Pöyry. En endring i prisen på CO2-kvoter på 1 euro tilsvarer en prisøkning på rundt 4 øre per kilowattime i Norge.

— I dag er CO2-kvoteprisen relativ lav. Slik kommer det ikke til å være i fremtiden, og et resultat er at prisene vil gå opp, selv om vi har kraftoverskudd her til lands, sier Løfsnæs.Analysebyrået antar at CO2-prisen i 2025 blir 23 euro per tonn CO2. Med dette CO2-prisnivået blir CO2-prispåslagsfaktoren (altså den delen av norske strømpriser som bestemmes av CO2-prisen) på nesten 10 øre per kilowattime.

Med forbruket til en vanlig familie tilsier dette at strømregningen vil bli 2000 kroner dyrere i året enn den er i dag.