Etter å ha fått nei fra selskapets kreditorer på refinansiering av selskapets gjeld på 2,4 milliarder kroner fra selskapets kreditorer i går, har selskapet nå likevel klart å dra i land 1,3 milliarder i egenkapital i løpet av natten.

— Selskapets finansielle stilling er nå veldig god. Vi har nå fått i land egenkapital på 1,3 milliarder kroner, og dette beløpet kan komme opp i 1,7 milliarder, sier Recs finansielle direktør, Bjørn Brenna, til Aftenposten.no.

- Når kreditorene ikke ville være med, hadde vi en reserveløsning der vi gikk tilbake til investorene med et nytt tilbud. Dette har aksjeeierne nå takket ja til, sier Brenna.

– Jeg er svært glad for at ny egenkapital er på plass, og for at aksjonærene fortsetter å vise oss støtte i en tid som er svært utfordrende både for oss og for resten av solcelleindustrien, uttaler konsernsjef Ole Enger i en pressemelding.

Kortene deles ut på nytt

Kortene deles altså ut på nytt. Den forrige emisjonen i Rec, der noen store aksjonærer ble tilbudt aksjer til en billig penge fordi selskapet trengte mer kapital, har skapt furore blant selskapets mindre aksjonærer, som samtidig fikk sine aksjer utvannet. Mens storselskapet Orkla takket nei til å være med på en emisjon i forrige runde, er selskapet nå med på den nye runden.

— Vi har gått lengre ned på listen av aksjonærer og flere har nå fått et tilbud. Vi mener nå at aksjonærenes interesser er bedre ivaretatt.

- Tillitserklæring

Brenna mener at milliardene som nå triller inn i selskapet er en tillitserklæring.

— Det at vi bare en dag etter å ha fått nei fra kreditorene har fått på plass en så betydelig pengesum, tar vi som en tillitserklæring om at mange har tro på selskapets fremtid.

I den nye emisjonen er det klart at knappe 600 millioner hentes fra eksisterende aksjonærer. Orkla stiller opp med 200 millioner kroner, mens Stein Erik Hagens Canica stiller med 114 millioner kroner. Jens Ulltveit-Moes selskap Umoe bidrar med 279 millioner kroner i emisjonen.

Det har også lykkes selskapet å få med utenforstående aksjonærer med 700 millioner kroner. I tillegg til den emisjonen Rec har gjennomført i natt, legges det opp til å gjennomføre en reperasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer på 375 millioner kroner. Det gir en samlet emisjon på 1,67 milliarder kroner.

– Kombinasjonen av en solid balanse, et strekt marked og en kostnadsposisjon gir oss finansiell stabilitet i en situasjon hvor vår industri er under sterkt press, forsetter han.