Nå står selskapet i fare for kollaps.

Handelen med Rec-aksjer på Oslo Børs ble rett før klokka ett tirsdag stanset på grunn av møte mellom kreditorene i et obligasjonslån på 320 milliarder euro — eller rundt 2,4 milliarder kroner, skriver E24.

Rundt en time senere kom meldingen om at skissen som Rec har lagt fram, ikke blir godtatt.

Lånet var en forutsetning for at både bankene og deltakerne i Recs emisjon skal godta betingelsene, og dermed er det helt uvisst hva som skjer videre i Recs refinansiering, ifølge E24.

— Dette var overraskende, vi hadde forventet at dette skulle gå gjennom. Nå må man forhandle med alle parter om en ny refinansieringsavtale, og det skaper usikkerhet rundt aksjen, sier Rec-analytiker i Fondsfinans, Arnbjørg Floten.

Emisjonen i Rec, der noen store aksjonærer ble tilbudt aksjer til en billig penge fordi selskapet trengte mer kapital, har skapt furore blant selskapets mindre aksjonærer, som samtidig fikk sine aksjer utvannet.

Hele refinansieringspakken som innebefattet en rettet emisjon på 1,3 milliarder kroner mot et utvalgt antall storaksjonærer står nå i fare. I tillegg foreslo styret en reparasjonsemisjon på 375 millioner kroner mot minoritetsaksjonærene. Denne løsningen høstet sterk kritikk, og falt i særdeles dårlig jord hos de mindre aksjonærene.

Ligger i det blå

Rec-styreleder Jens Ulltveit-Moe erklærer emisjonen for død til E24.

- Vi vet at tilbudet på konverten er sagt nei til, og betingelsene for emisjonen har falt. Emisjonen er nå historie.

— Dette var ikke uventet.

— Det er en alvorlig situasjon fordi det setter refinansieringen av selskapet i fare, sier finansanalytisker Andreas Strand i ABG Sundal Collier til E24.

Solenergiselskapet har lidd under en usikker gjeldssituasjon i lengre tid, og ledelsen hadde håpet at restruktureringsplanen skulle gjøre det mulig for selskapet å bruke mer tid på driften enn på fortsatt forhandlinger med banker.

Feilet i første test

For at refinansieringen, som etter all sannsynlighet ville reddet selskapet, skulle komme på plass var man helt avhengig av at obligasjonseiere, banker og aksjonærer sammen støttet forslaget.

Når eierne av obligasjonene nekter å akseptere forslaget til refinansieringsløsning som selskapet lanserte 22. juni betyr det samtidig at selskapet må tenke nytt allerede ved første korsvei. Ifølge Floten skyldes misnøyen til de konvertible obligasjonseierne trolig en "haircut" som var betingelse for finansieringsavtalen.

— Når de forkaster avtalen må de konvertible obligasjonseierne være trygge på at det er store nok verdier i selskapet til at de vil få hele utlånet sitt dekket i et eventuelt konkursbo. Alternativt er de trygge på at det ikke blir noen konkurs, noe som underbygges av den store interessen vi har sett for emisjonen. I tillegg har det over lengre tid versert rykter om at selskapet har vært i salgsprosesser, noe som ville ha ført til at alle obligasjonseierne umiddelbart fikk tilbakebetalt sine utlån på 100 prosent basis, sier Floten.

Floten tror ikke dagens avslag fra de konvertible obligasjonseierne har noen sammenheng med misnøyen blant minoritetsaksjonærer, men en en ny avtale kan likevel innebære bedrede betingelser for minoritetsaksjonærene, ved at emisjonen muligens blir noe forhøyet.

Kan gå over ende

Rec-analytiker i Sparebanken 1 Markets, Henrik Schultz, uttalte til aftenposten.no i slutten av forrige uke at dersom ikke finansieringsplanen gikk som planlagt kunne det i verste fall bety at selskapet går over ende.

Man skal være svært pessimistisk for å se selskapet gå over ende med den nye kapitalplanen, men får man ikke gjennomslag for de tiltakene man har sett for seg vil jeg se på det som en 50 – 50 mulighet. Men tross all uroen, denne emisjonen var nok nødvendig, sier Schultz.