Stadig bedre lønnsvekst går hånd i hånd med fortsatt lav rente. Norges Bank varsler uendret rente ut året og planlegger å øke med bare 0,5 prosentenheter neste år.

Private og offentlige arbeidsgivere bør plusse på lønnsbudsjettene sine. Norges Bank spår i sine nye prognoser at lønnsoppgjørene vil bli enda bedre de neste to årene, sett fra lønnstagernes lommebok.

Årets sentrale lønnsoppgjør er langt på vei i havn med en ventet vekst i årslønnen på drøyt 4 prosent. Det skjedde etter tallkrangel og storstreik i offentlig sektor.

Norges Bank spår enda bedre lønnstillegg hvert år til 2015. Lønnsveksten blir 4,25 prosent neste år, før den legger seg på 4,5 prosent i 2014 og 2015. - Dette er en ikke overraskende konsekvens av at vi har en veldig god utvikling i økonomien, med et stramt arbeidsmarked. Dette trekker i retning av at lønnsveksten vil kunne ta seg noe opp og bli enda noe høyere i årene fremover. Men vi snakker ikke om noen eksplosjon i lønnsveksten, men, ja, en lønnsvekst som sannsynligvis ligger over våre handelspartnere, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.

- Hvordan vil dette påvirke de ulike næringene i Norge?

- Det vil med stor sannsynlighet kunne forsterke det bildet vi har sett over lengre tid, som ikke er overraskende når vi skal fase inn såpass mye oljepenger som vi gjør, nemlig en svekkelse av konkurranseevnen overfor utlandet. Det i sin tur vil skritt for skritt gjøre at enkelte virksomheter skvises ut og nedbemanner, og at ressursene dreies over mot offentlig sektor og tjenestesektoren, sier han.

Det betyr: For å ha nytte av stadig mer oljepenger i og utenfor offentlig sektor må stadig flere jobbe på sykehjemmene og på restaurantene. Med nesten full sysselsetting må de over tid hentes fra sektorer der vi heller kan kjøpe varene fra utlandet, nemlig industrien. Høy lønnsvekst er en viktig del av mekanismen som får dette til å skje.

Prisveksten spiser noe

Men det hjelper ikke med store lønnstillegg hvis prisene følger etter. Prisnivået vil de neste årene stige raskere enn lønningene, spår Olsen. Reallønnen er lønnsvekst minus prisvekst. Den viser veksten i kjøpekraften fra ett år til neste.

Norges Bank spår at reallønnen i år vil øke 3 prosent, som i fjor. Bare tre ganger siden 2000 har den vært høyere eller på linje med dette. Det er ikke mulig å finne to år etter 2000 der den har økt så mye to år på rad.

Spørsmålet er om det er dekning i økonomien for årets høye vekst i reallønnen?

- Enda et år opplever norske lønnstagere en veldig god reallønnsutvikling. Det er mye som går godt i norsk økonomi. Det gjenspeiles i god inntektsvekst og lav prisvekst, sier Olsen.

Utover mot 2015 spår han at en prisvekst som stiger opp mot målet på 2,5 prosent. Det gjør at veksten i reallønnen faller til 2 prosent i 2015. Men samlet over de fem årene fra 2010 til 2015 vil den likevel stige med knapt 14 prosent, i utkanten av et kriserammet Europa.

Holder renten nede

Nettopp dårlige tider og renter nær null i utlandet gir norske lønnstagere med lån enda mer å glede seg over. Den først renteøkningen lar vente på seg. I går ble styringsrenten holdt uendret på 1,5 prosent.

- Analysene i denne rapporten tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå frem mot årsskiftet, sier Olsen med henvisning til den pengepolitiske rapporten han la frem i går.

Han sier det ligger an til at den første renteøkningen kommer i perioden fra desember i år til juni nest år. Det er «økende sannsynlighet» for økt rente utover i perioden. I sine nye prognoser holder Olsen stort sett fast på sine tidligere planer for rentesettingen til 2015. Det betyr at styringsrenten øker til

2 prosent ved utgangen av 2013

2,75-3 prosent ved utgangen av 2014

litt over 3 prosent ved utgangen av 2015

De siste tallene fra Norges Bank viser at renten på nye boliglån i gjennomsnitt er 3,86 prosent. Uroen i finansmarkedene har gjort at avstanden mellom styringsrenten og boligrenten er større enn før. Hvis den store avstanden holder seg, vil renten på nye boliglån klatre til rundt 4,25 prosent ved utgangen av neste år.