Toppsjefene i statseide selskaper dyrere i drift

Toppsjefene i statseide selskaper fikk i toårsperioden fra 2007 til i fjor en økning i godtgjørelser på gjennomsnittlig 20 prosent.