Regjeringen kutter seks milliarder kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett. Det er 16 milliarder mindre enn handlingsregelen tilsier, melder NTB.

Ifølge lekkasjer om det reviderte budsjettet vil Regjeringen blant annet:

 • Øke bevilgningene til PST med 21 millioner kroner, skriver VG.
 • Bruke 320 millioner kroner ekstra på utbedring etter ras, flom og brann på veier og jernbane.Planen er at 120 millioner skal gå til Statens vegvesen og 200 til Jernbaneverket, melder NRK.
 • Tilby Helse sør-øst å låne inntil 75 millioner kroner i 2012 og 2013 for at det skal lages et samhandlingssenter på Aker sykehus.
 • Øke bevilgningen til opprydningsarbeidet i regjeringskvartalet etter terroraksjonen 22. juli med 770 millioner kroner.
 • At det offentlige skal ta over ordningen for yrkesskader. I dag er det to uavhengige ordninger, én i folketrygden og én hos forsikringsselskapene.
 • presentere 2,3 milliarder kroner mer i skattinntekter for kommunene i år enn først antatt, og det er penger de ifølge revidert nasjonalbudsjett får beholde. Kommunene vil også få en økning i såkalte frie inntekter, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
 • Bevilge 50 millioner kroner til operasjoner for brystkreftrammede kvinner, ifølge Bergens Tidende.
 • Tilføre skog— og treforedlingsindustrien om lag 150 millioner kroner i ekstra midler, Ifølge Nationen.
 • Bevilge 50 millioner kroner til et omstillingsfond etter nedleggelsen av solcellefabrikken til REC i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. Meløy-ordfører Per Swensen (H) fikk vite om pakken på et møte i Kommunaldepartementet mandag, skriver Kommunal Rapport.
 • Etablere inntil seks nye såkornfond. Regjeringen og næringslivet skal hver finansiere halvparten av midlene som stilles til rådighet, potensielt 3 milliarder kroner.
 • Skape rundt 1000 nye studieplasser, spesielt innenfor ingeniørfagene, ifølge TV2.