• FISKEDEBATT: Forskar Ingvild Eide Graff frå Nifes, forskar Terje Svåsand frå Havforskingsinstituttet, rådgjevar for marin forvalting hos Bellona, Sigurd Enge og kreftlege og professor på Rikshospitalet, Henrik S. Huitfeldt, debatterte i går. FOTO: Ørjan Deisz

Ueinige om fisk

Forskaren: Oppdrettslaks er vesentleg mindre farleg i dag, viss det nokon gong har vore farleg. Kreftlegen: Det viktige er at fisken må bli fri frå giftstoff.