LES OGSÅ:

— Vi har jo noen utforinger på Torget og det er riktig at vi har sendt varsel om tvangsfravikelse til noen av fiskehandlerne. De har ikke klart å betale leien sin og det er også noen som ikke har betalt felleskostnadene, sier administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform, Anders Bjerke.

- Må stramme inn

I et møtereferat fra begynnelsen av februar mellom Totalreform og Bergen kommune står det at driftsselskapet har store utfordringer med å få ajourført utestående leie og felleskostnader. På møtetidspunktet var det utestående fordringene på leie og felleskostnader på rett over 2, 7 millioner kroner.

— Vi har vært imøtekommende for å finne løsninger for nedbetalinger for flere av aktørene i Mathallen. Men nå må vi stramme inn. Disse varslene kommer fordi vi ikke har anledning til å være så fleksible lenger og vi er avhengig å få inn de pengene, sier Bjerke.

Bjerke viser til at driftsselskapet har tapte fire millioner kroner på Mathallen i 2012 og at de har et minus på 426.000 kroner i 2013.

— Men jeg håper vi klarer å komme frem til en løsning med fiskehandlerne. Vi er også i ferd med å finne en løsing for noen av dem hvor de kan betale litt over tid, sier han.

Høye felleskostnader

Flere av fiskehandlerne sier de sluttet å betale felleskostnadene fordi driftselskapet ikke har gitt dem en detaljert oversikt over felleskostnadene.

— Jeg tror ikke det er så enkelt. Det er flere av dem som har utfordringer økonomisk og som også har hatt problemer med å betale leien. Fiskehandlerne har fått en oversikt over felleskostnadene. Det eneste de ikke har fått er hvordan felleskostnadene er fordelt mellom leietakerne, men det holder vi på å utarbeide nå.

Men Bjerke tror ikke det vil få noe å si for felleskostnadene, som også han mener er høye.

— Det er derfor vi har henvendt oss til kommunen med forespørsel om å få seks millioner kroner til blant annet å dekke noen av felleskostnadene. Vi mener de høye kostnadene skyldes valgt byggemetode og valg av tekniske løsninger.

Bjerke viser til at kommunen nå har gått tilbake til de som oppførte bygget for å reklamere på feil og mangler.

— Vi håper at vi skal kunne tilbakeføre en del av felleskostnadene for 2013 til oss og fiskehandlerne. Og så må vi bare fortsette å jobbe sammen med fiskehandlerne for å få ned felleskostnadene.

— Men det viktigste er å sørge for at handelen på Torget blir bra og at bergenserne og turistene synes det er hyggelig å handle der.