Etterlyser tidlige tiltak mot frafall

Nav-direktør mener elever med mye fravær må tas tak i lenge før de kommer på videregående skole.