• SPARER DET HAN KAN: Mats Hole bor billig og jobber så mye han kan for å få et fortrinn den dagen han skal inn i boligmarkedet. Studenten er nettopp ferdig med en bachelorgrad i sammenliknende politikk ved UiB.

De færreste fyller BSU-kontoen

Ved nyttår ble det mulig å spare mer i BSU, men selv med den gamle grensen var det få som utnyttet ordningen maksimalt.