Veidekke slipper millionbot

Veidekke slipper å betale bot for ulovlig prissamarbeid i den såkalte asfaltsaken som ble kjent i mediene i 2010.