- Regjeringen tenker på valgåret

Sjefsøkonom i DnB NOR, Øystein Dørum, mener at forsiktig bruk av oljepenger kan tyde på at regjeringen prøver å skaffe seg handlingsrom til valgåret 2013.