«Skatteparadisene er til for å skjule penger, skapt gjennom korrupsjon, kriger, narkotika eller for å snyte på skatten.» skrev utviklingsminister Erik Solheim i en kronikk i Dagens Næringsliv 15. juli 2009.

Regjeringen har flere ganger siden oppfordret til å unngå bruk av skatteparadiser, fordi det hindrer åpenhet og innsyn i forhold til finansielle operasjoner.

Les også:

— Ikke tatt opp

Som Aftenposten skrev mandag er 20 selskaper på Oslo Børs registrert i noen av verdens fremste skatteparadiser.

Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet) eier aksjer i åtte av selskapene, og har dermed talerett og stemmerett på generalforsamlingen. Men i strid med regjeringens oppfordring, har Folketrygdfondet ikke tatt opp med noen av selskapene deres tilstedeværelse i skatteparadiser.

— Vi har ikke tatt opp denne tematikken og vi har det heller ikke på vår agenda, sier adm. dir. Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

- Hvorfor ikke?

— Fordi det ikke er ulovlig å være til stede i skatteparadiser. Når de er notert på Oslo Børs, er de underlagt enkelte viktige norske lover og regler som er sentrale for oss. Vi ønsker størst mulig åpenhet.

- Dersom dere ønsker størst mulig åpenhet, er det problematisk at selskapene er registrert steder der jurisdiksjonen åpner for hemmelighold?

— Det kan være det, men vi opplever at vi har en god dialog med og rapportering fra selskapene, og at vi får svar på spørsmålene vi har.

Les også:

— Paradoks

Kirkens Nødhjelp, som lenge har arbeidet mot hemmeligholdet i skatteparadiser, mener Staten må være mer konsekvente i sin politikk.

— Det er paradoksalt at Staten ikke er mer samstemt. Når Folketrygdfondet investerer i selskaper som er registrert i skatteparadiser, bør de ta opp tematikken med selskapene. At de er registrert i skatteparadiser betyr ikke at de skjuler noe eller driver med skatteunndragelse, men å bekjempe hemmeligholdet har lenge vært offisiell norsk politikk, sier spesialrådgiver Kjetil Abildsnes.