Telenor dropper planer om minuttbetaling på mobil

Telenor har etter motstand fra Post- og teletilsynet (PT) bestemt seg for ikke å kreve betaling for hvert påbegynte minutt for mobilsamtaler til utlandet. Nå blir det sekundtaksering.