Israelerne var for 50 år siden blant de første i verden til å ta i bruk solenergi. De installerte enkle systemer for soloppvarming av vann på taket til nye leiegårder.

Kritikk

Roy Segev var med å opprette solselskapet Zenith Solar i 2009. Han anklager politikerne for at landet ligger langt bak andre land i å utnytte solenergien.

— De har helt forsømt muligheten for å skape en stor industri i Israel, sier han til nyhetsbyrået Associated Press.

Han anklager politikerne for manglende vilje til å investere i solenergi og solselskaper i oppstartingsfasen.

Zenith Solar har sørget for at solvarmen gir strømforsyning i kibbutzen Kvutzat Yavne. I liten skala er avansert utstyr, blant annet 16 lave solcelleinstallasjoner, utplassert mellom vinranker og epletrær i det vesle lokalsamfunnet med 320 innbyggere.

Alternativ energi

Solenergi står for mindre enn 2 prosent av Israels kraftproduksjon.

I dag får landet det meste av energibehovet dekket gjennom import av fossilt brensel som olje og kull.

Det er voksende interesse for å utvikle alternative energikilder som vindkraft og solenergi. Landet har også raskt startet utvinningen av naturgass utenfor middelhavskysten.

Den årlige produksjonen av solenergi i Israel er på 212 megawatt (212 000 kilowattimer), langt under det politiske målet om 1480 megawatt fra solkraft innen 2014.

Tyskland, med færre sol- og produksjonsdager, fremstiller 12 ganger mer solenergi enn Israel, regnet pr. innbygger, ifølge Segev.

Papirmølle

Jon Cohen, direktør i solselskapet Arava Power, sier Israel ikke lenger blir regnet for å være en seriøs aktør i den internasjonale solindustrien.

- Naturressursene eksisterer, det nasjonale behovet er til stedet, men det er et mysterium hvorfor solenergi blir stengt ute, sier han.

Departementsråd Smadar Bat-Adam i det israelske energi- og vannressursdepartementet, erkjenner at papirmøllen har vært en brems for utvikling av næringen i landet.

- Vi forsøker å løse de byråkratiske problemene, sier hun.

Samtidig hevder hun at 2014-målet var overambisiøst og ble satt for flere år siden, før landet hadde kraftnett og annen infrastruktur eller lovregler på plass.