— Vi ser at de landene som har høyt skattenivå er de som har klart seg best gjennom finanskrisen. Mange skattedirektører i Europa ville nok gjerne hatt vårt skattesystem. Samtidig må vi aldri slå oss til ro og si at skattesystemet i Norge er perfekt, sa finansministeren på Norges Handelshøyskole i Bergen onsdag.

100 millioner kroner

To forskningssentre skal styrke forskning og utdanning på skatt her i landet. Til sammen investeres over 100 millioner kroner over noen år i de to sentrene. Det ene senteret er tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) mens det andre opprettes ved NHH.

Finansministeren markerte åpningen under et seminar på NHH. Han venter mange nyttig forskningsresultater fra de to nye sentrene.

— Det er viktig å søke mest mulig kunnskap om hvordan skattesystemet fungerer slik at vi har et effektivt og robust system, sier Johnsen, som spesielt peker på utfordringene som ligger i økt internasjonalisering av bedrifter:

Skattens betydning

— Vi ser at økonomiene blir langt mer internasjonale, og jeg tror vi vil merke at det blir større internasjonal konkurranse både om investeringer og arbeidskraft. Skattesystemet spiller en viktig rolle i den sammenheng, og dette tror jeg er et område det vil bli stor oppmerksomhet omkring framover, sier Johnsen til NTB.

Han er opptatt av at sentrene både skal se på andre lands skattesystemer og bidra till at det norske systemet blir stadig mer effektivt.

— Desto mer robust og effektivt et skattesystem er, jo vanskeligere er det å unndra seg beskatning. Vi må arbeide etter flere linjer. En av dem er å inngå avtaler om informasjonsutveksling med skatteparadiser. Nå er vi oppe i 38 slike avtaler.

To sentre

Finansministeren opplyste under åpningen at det opprinnelig var tanken å opprette ett senter for skatteforskning.

— Men så kom det inn to meget gode søknader, og da bestemte vi oss for å opprette et senter i Oslo og et i Bergen. Det tror jeg er gunstig, for de to sentrene vil utfylle hverandre samtidig som de vil ha en viss konkurranse, sa han.

Rektor Jan I. Haaland ved NHH er glad for å bli vertskap for det ene senteret. Han viser til at økonomer ved NHH gjennom mange tiår har bidratt til skattedebatt og skatteforskning i Norge.

— Vi har gode forutsetninger for å drive skatteforskning, sier han.

Offentlig ansatte

Haaland opplyser at en synkende del av de ferdigutdannede fra NHH velger det offentlige som arbeidsplass. Han håper det nye senteret og utdanningen det skal tilby vil vekke studentenes interesse for å jobbe i offentlig sektor.

Finansminister Sigbjørn Johnsen tror også studentene som tar utdanning innenfor skatt vil bli til glede for det offentlige.

— Jeg tror mange av dem som går her havner i Finansdepartementet, Norges Bank og andre deler av det offentlige. Over tid vil de også veksle mellom privat og offentlig virksomhet. Det å skape større oppmerksomhet omkring skatt og offentlig økonomi håper jeg vil tenne mange studenter. Jeg hører det er stor interesse for masterstudiet på dette området, og det synes jeg er veldig gledelig, sier finansministeren.

(©NTB)