• VINDKRAFT: Slik vil vindparken over Fitjar ta seg ut.

Grønt lys for vindpark

Første vindkraftleveranse frå Hordaland er eitt år unna.