Snart skal domen fylles med fisk

Den lukkede merden ser ut som en omvendt kuppel. Om kort tid skal den fylles med fisk.