Ikke siden 2004 har nordmenns tro på egen økonomi vært så høy som nå. Resultatet er blant annet at folk har begynt å spare mindre i løpet av vinteren.

Arne Hyttnes, adm. direktør FNO
Svein Erik Furulund

— Med et fortsatt stramt arbeidsmarked, og stor aktivitet i for eksempel olje- og gass- og byggenæringen, er folk flest relativt sikre på sine fremtidige arbeidsinntekter, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).Han legger til at det er fortsatt er utsikter til lave lånerenter, noe som gjør at privatøkonomien virker solid og trygg for de fleste.

Nedbetaler lån

Dette går frem av FNOs kvartalsvise Forventningsbarometer, der et representativt utvalg av det norske folk nylig er blitt spurt om tro på landets og egen økonomi.

  • Forventning 3. kv. 2004: 30,4
  • Forventning 3. kv. 2008: 13,0 (finanskrisen)
  • Forventning 1. kv. 2012: 29,9
  • Det er likevel ingen tegn til forbruksfest. Relativt mange svarer at de fortsatt vil nedbetale på sine lån, hvilket er et fornuftig sikkerhetstiltak for folk med høy gjeld, sier Hyttnes og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at låneveksten har gått ned i januar i år.

— Jeg vil gå så langt som å si at norske husholdninger er beundringsverdig ansvarlige, sier Hyttnes.

Avblåser ikke krisen

Undersøkelsen, som er gjennomført for FNO av TNS Gallup, viser også at nordmenn har stor tro på norsk økonomi den neste året. Dette skyldes ifølge FNO lav arbeidsledighet, høy oljepris, flere store oljefunn og fortsatt økning i boligprisene.

— Selv om tiltroen til landets økonomi stiger, er det på ingen måte slik at det tar av. Det ligger nok i bakhodet hos folk at det er for tidlig å avblåse krisen også for Norges del. Dette er en sunn nøkternhet, sier Hyttnes.