I dag når bensinprisene i landets største bensinstasjonkjede nesten 15 kroner. Statoil-stasjonene har nå satt opp listeprisen for en liter 95 oktan bensin til 14.83 kroner.

Det betyr at drivstoffprisen på landets nær 500 Statoil-stasjoner i dag vil være rekordhøy.

Midtøsten-uro drar prisene opp

Pål Heldaas i Statoil Fuel forklarer økningen med høyere oljepriser og internasjonal politisk uro.

— Det kan knyttes til at USA varsler sterkere sanksjoner mot Iran, samtidig som det har vært angrep mot oljerørledninger i Nigeria og Syria. Dette fører til høyere priser på både råolje og raffinert diesel og bensin, noe som igjen betyr at våre innkjøpskostnader blir høyere, sier Heldaas til Aftenposten.no.

— Det er ikke en dramatisk endring, men økningen på ti øre gjør at vi passerer den tidligere toppen på 14,79

- Påvirker ikke kjøremønsteret

Allikevel opplever ikke selskapet at norske billister i stor grad lar seg påvirke av de høyere prisene.

— I Norge og resten av Skandinavia opplever vi at folk i stor grad opprettholder kjøremønsteret sitt, fordi vi i mindre grad er berørt av krisen i resten av Europa. Men i land i Baltikum og i Russland ser vi at den økonomiske turbulensen i større grad påvirker hvor mye folk kjører, påpeker Heldaas og legger til:

— Det er vanskelig å si om det vil ha en effekt i Norge om vi passerer 15 kroner, men foreløpig ser nordmenn ut til å legge lite vekt på dette

Oljeanalytiker Trond Omdal i Arctic Securities sier at den økte drivstoffprisen skyldes en rekke faktorer.

— Årsakene er at det er vinter og høysesong, noe som gir stort forbruk av olje innen oppvarming. Det er også økt forbruk av olje i kraftproduksjonen i Europa som følge av kutt i russisk gasseksport. Iran-embargoen og den økte geopolitiske spenningen i Midtøsten er også en faktor, sier Omdal.

Fortsatt høye priser

Det er lite som tyder på at prisene vil synke med det første.

— Makrobildet ser lysere ut. Selv om Europa ligger an til å komme i en svak resesjon har vi sett bedre tall fra USA, og frykten for en hard landing i Kina ser ut til å avta. Samtidig har lånepakkene fra Den europeiske sentralbanken (ECB) bidratt til å øke optimismen for en løsning på statsgjelds- og finanskrisen i eurosonen. Med et bedre makrobilde vil oljeetterspørselsveksten etter hvert ta seg opp, og februar og mars er tradisjonelt en sesongtopp, sier Omdal.

Statoil understreker at prisene ikke går ned før det skjer noe i den internasjonale situasjonen som «gjør leveringssituasjonen tryggere og mer forutsigbar».

Prisøkningen kommer dagen etter at Statoil Fuel og Retail ASA la ifrem kvartalsresultatet for fjerdje kvartal i fjor. Selskapet leverte et resultat som var svakere enn forventet, noe som sendte aksjekursen i bratt utforbakke.