En nordmann på vei til Amsterdam hadde med seg 455 500 kroner da han ble stoppet av Gardermoen-tollerne i fjor. Han hadde ikke tollklarert pengene.

Ifølge sin egen forklaring skulle pengene gå til hans eiendomsfirma i utlandet og til et bilkjøp. Saken er ennå ikke ferdig etterforsket.

Året før ble en mann bosatt i Spania tatt med 899 000 kroner på vei til Italia. Pengene lå i to poser og i en bukse i innsjekket bagasje. Etter hvert innrømmet mannen at han var kurer som var i Norge for å hente pengene. Hele beløpet ble beslaglagt og han er dømt til fengsel i ni måneder.

Mens det ble tatt en person for pengesmugling i måneden for 12 år siden, ble det nesten tatt en person ukentlig i fjor. Noe som resulterte i 20,2 millioner beslaglagte kroner. Og i år blir kontrollene intensivert ytterligere.

- Valutakontrollen har vært et satsingsområde i mange år, og dette har gitt resultater. Veldig ofte er det snakk om illegale penger som stammer fra narkotikasmugling, menneskehandel eller svart omsetning. Det er viktig å gå etter profitt, slik at det blir demotiverende å drive med kriminalitet, sier Hans Wilhelmsen, tollinspektør ved kontrollkontoret på Gardermoen.

Hund etter penger

Antall pengebeslag økte med hele 43 prosent fra 2009 til 2010. Hovedforklaringen på dette er at tollerne på Gardermoen fikk en spesialtrent hund som snuser etter penger.

- Tollvesenet har tre valutahunder på landsbasis. En av dem er stasjonert på Gardermoen. Hunden har vært en sterk medvirkende årsak til økningen, sier Wilhelmsen.

De fleste som blir tatt for pengesmugling er menn. Det største enkeltbeslaget på Gardermoen i fjor var 500 000 kroner som var på vei til Tyskland. De fleste unnskylder seg med at de ikke visste at pengene må deklareres.

- Reglene er omtrent de samme i hele Europa. Derfor tviler vi på at folk ikke vet om dette. Vår erfaring tilsier at når man ikke velger å deklarere, så ligger det noe annet bak, sier Wilhelmsen.

Han legger ikke skjul på at det trolig er snakk om store mørketall når det gjelder valutasmugling.

Du kan ta med deg maks 25 000 kroner ut av landet uten å deklarere pengene. Hvis en reisende ikke har meldt fra om beløp over 25 000, vil Tollvesenet ilegge et overtredelsesgebyr på 20 prosent av beløpet man har med seg. Beregningen gjøres fra første krone. For eksempel vil en manglende deklarering av 26 000 kroner gi 5200 kroner i gebyr.