Stadig flere tar høyere utdanning på bachelor— eller masternivå, men det gjør ikke nødvendigvis de kommende yrkesaktive mer forberedt på arbeidslivet, mener Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

- En treårig høyere utdanning børman kunne forvente er et godt nok grunnlag for å begynne i jobb. Men vifår tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som mener nyutdannede ikke er godt nokrustet for å starte i jobb. Det er en utfordring at mange studier ikke er godt nok tilpasset det arbeidslivetfaktisk trenger, sier Turmo til Aftenposten.

Mangler praktisk kunnskap

— For arbeidsgiverne handlerdet om hvor fort en nyansatt kan bli operativ i bedriften. Derfor mener vibachelorgraden bør yrkesrettes bedre. Koblingen mellom utdanning og arbeidsliver viktig. Utdanninger ved høyskoler og universiteter måkobles tettere opp mot praksis, sier han.

Vil ha mer praksis i utdanningen

Turmo viser til enkelte utdanningsinstitusjoner som harstartet opp med det som kalles bedriftsmaster.

— Det finnes for eksempel ved Høgskolen i Buskerud som har etsamarbeid med industrimiljøet på Kongsberg. Det fungerer litt som enlærlingeordning. Studentene er ansatt i en bedrift, men tar utdanningparallelt, sier Turmo.

Har du spørsmål om karrière og arbeidsliv? Spør Aftenpostens jobbeksperter!

Oppfordring til NHO

Gisle Hellsten, leder for Karrièresentere ved Universitetet i Oslo og Aftenpostens jobbekspert.

Gisle Hellsten, Aftenpostens jobbekspert og leder for Karrièresenteret ved Universitetet i Oslo, synes NHO har et godt poeng, men sender en oppfordring tilbake til organisasjonen: — NHO bør være en pådriver for å gi studentene flere muligheter til å skaffe seg praksis. De bør oppfordre sine medlemsbedifter til å tilby studenter relevante sommerjobber og internship, sier Hellsten.

Han sier at både akademia og arbeidsgiveren er enige om at mer samarbeid og mer relevant erfaring er viktig, men at man ennå ikke har funnet ut hvordan man skal tilrettelegge på en optimal måte.

- Vi synes også mer praksis ville vært en stor fordel for både studenter og arbeidsliv. Likevel vil jeg understreke at det ikke er sånn at studenter i dag ikke får jobb hvis de ikke har jobberfaring, sier Hellsten.

Muligheter for praksis

Han sier det også finnes grep studentene kan ta selv.

— Det er for eksempel mulig å skrive mastergraden i samarbeid med en bedrift. I tillegg er det lurt å søke etter relevante internship og sommerjobber i bedrifter, sier Hellsten.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

Kompetansedirektør Are Turmo i NHO.
NHO