Norges vareeksport til Europa økte med 14 prosent i fjor. Det er den sterkeste veksten siden 2006. Det er vanskelig å finne spor av eurokrisen i norsk eksport.

— Her får du narkotikaregnskapet rett opp på skjermen!

Daglig leder Harald Lysdahl i Health Tech i Lier driver helt lovlig virksomhet, til tross for regnskapene han leverer. Health Tech lager dataløsninger som holder styr på legenes bestilling og sykepleiernes uttak av medisiner på sykehus og sykehjem. PC-er, diverse medisinskap, etiketteskrivere og strekkodelesere er integrert i ett system som holder orden på strømmen av medisiner. Dét inkluderer de som inneholder narkotiske stoffer.

I fjor fikk bedriften et gjennombrudd i Sverige. Av en omsetning på drøyt 21 millioner kroner var nesten 18 millioner til svenske sykehus.

Travelt over kjølen

Health Tech var ikke alene om å gjøre det bra i Sverige. Vareeksporten til «söta bror» økte med 14 prosent i fjor. Veksten til Europa var den samme. Alle roper ulv om eurokrisen og virkningene for norske bedrifter. Men det er vanskelig å se ulvespor i tallene for Norges vareeksport i 2011. I fjor solgte Norge såkalte tradisjonelle varer for knapt 254 milliarder kroner til Europa, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er 13,7 prosent mer enn i 2010 og en vekst på nær 25 prosent siden finanskrisens bunnår 2009. Det mangler bare 7 milliarder kroner til Europa-toppåret 2008. «Tradisjonelle varer» er eksport eksklusive olje, gass, skip og plattformer.

Handler med de beste

Det gjelder å handle med Europas sterke land, og holde seg unna kriselandene. I mange år har Sverige og Tyskland vært Norge viktigste handelspartnere. Slik var det også i fjor. Dette er to av de landene i Europa som går best, og derfor etterspør de varer fra andre land. Tilsammen tok de to unna 20 prosent av den norske vareeksporten i fjor.Hvis Health Tech skulle få dekket utviklingskostnadene, ble det norske markedet for lite.

—  Helt fra starten bestemte vi oss for at hele Norden skulle være vårt hjemmemarked. Det er veldig greit å gjøre forretninger i Sverige. Vi er like på mange måter. De som jobber i helsesektoren i de nordiske landene snakker mye sammen, så mye er likt. Dette gjør det lettere for oss å se Norden som ett marked, sier Lysdahl.

Minimal Hellas-eksport

Norge økte sin vareeksport til alle europeiske land i fjor, med fire unntak. Det blir ingen premie for å gjette unntakene: Portugal, Italia, Hellas og Spania. Dette er nettopp de fire landene som sto i sentrum for den europeiske gjeldskrisen i fjor. Men at det går dårlig i disse landene, betyr lite for norske bedrifter, fordi eksporten dit er så lav. Til Hellas eksporterte Norge varer for bare 1,3 milliarder kroner i fjor.

Noe av økningen i eksporten til Europa skyldes at produksjonen av oljeprodukter ved anleggene på Kårstø og Mongstad kom i gang igjen etter lav produksjon i 2010 på grunn av vedlikehold.

Mindre til Asia

Den som tror at Asia redder Norge, må tro om igjen. Her gikk det motsatt vei med et fall i eksporten av tradisjonelle varer fra 57,6 milliarder kroner i 2010 til 52,1 milliarder kroner i fjor. Det er et fall på 10 prosent.

Fallet er det særlig Sør-Korea og Singapore som står for. Vareeksporten dit ble redusert med over en tredjedel. Det er varegruppene kjemiske produkter, maskiner og transportmidler som har den største nedgangen.

Asia har likevel stor direkte og indirekte betydning for Norge. Den sterke økonomiske veksten i Kina og India holder oppe verdensmarkedets priser på viktige norske råvarer.

Sverige og Finland klarer seg bedre i Asia. Svensk vareeksport til Asia økte 18 prosent i januar-oktober i fjor, sammenlignet med 2010. Finnene økte sin vareeksport til Asia med 2 prosent i den samme perioden.

Norges totale eksport av tradisjonelle varer satte hårfin ny rekord i fjor med knapt 360 milliarder kroner. Dette er litt over den forrige rekorden fra 2008. Kronekursen regnet mot Norges 25 viktigste handelspartnere styrket seg i fjor. Det betyr at en gitt pris i utenlandske penger blir regnet om til færre norske kroner. Uten denne styrkingen hadde eksporttalene i kroner vært høyere.

Lysdahl i Health Tech er fornøyd med næringsklimaet i Norge. Han startet opp høsten 2004.

— Det har gått greit å starte bedriften. Utfordringen er å skaffe penger til å drive utviklingsarbeidet, sier han.

Han tror 2012 blir omtrent som fjoråret.

—  Men vi venter rask vekst i 2013 i hele Norden. Store kontrakter kommer på anbud i år, sier han.

Det gjelder å satse i markeder der statens finanser er i orden. De nordiske landene trenger ikke kutte i innkjøpene til sykehusene for å få billige lån hos Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Selger til de sterke

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker på Sverige og Tyskland når han skal forklare den norske eksportveksten i fjor.

— Begge landene hadde sterk importvekst i 2011, men den bremset opp mot slutten av året. Generelt sett kom nedturen i Europa sent i 2011. Dette kan forklare at norsk 2011-eksport til Europa hadde god vekst i fjor, sier han.

Selv om den direkte eksporten til Asia gikk ned, kan det i den sammenvevde verdensøkonomien være effekter fra Asia til Norge via andre land.

—  Noe av norsk eksport til Europa er innsats i varer som blir solgt videre til Asia, sier han.

Ett år er en lang tid i den turbulente europeiske økonomien. Derfor kan kvartalstallene fortelle sin egen historie. De kan peke mot at 2012 blir svakere.

- ** I siste kvartal i fjor var det en klar tendens til at Norges vareeksport gikk dårligere, sier Aamdal.**

Direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri forklarer tilbakegangen i Asia-eksporten slik:

- **  Dette skyldes dårlige tider i internasjonal skipsfart. Derfor bygges det færre store skip til bruk i verdenshandelen. Markedet for norsk skipsfartsutstyr i Asia er blitt betydelig mindre i 2011. Dessuten har konkurransen hardnet til.**