Hove vil ta Zachen fra Hauge

Eiendomskongen Geir Hove har gitt Knut Jørgen Hauge beskjed om at han ikke får fornyet festeavtalen på Zachariasbryggen. Hove vil overta bygget for en billig penge.

— Dette er en del av pågående forhandlinger og var således et ventet utspill. Dette tar forhandlingene til neste steg i henhold til gjeldende festeavtale mellom partene, sier Knut Jørgen Hauge.

Sist fredag sendte advokat Tor Øystein Enge av gårde et brev som kan få avgjørende konsekvenser i det langdryge spillet om Zachariasbryggen.

I brevet står det at Zachen-eier Knut Jørgen Hauge ikke vil få fornyet festekontrakten med grunneier Geir Hove og Kløver Eiendom når avtalen utløper 1. juli neste år.

Det kan bli en katastrofe for Hauge. Han kjøpte bygget på Zachariasbryggen for 110 millioner kroner i 2005, og har siden pusset opp for like mye.

Hove slår i brevet fast at han skal overta Zachen-bygget når festekontrakten utløper.

Kjøpte kun bygget

Fra slutten av 1980-tallet til 2005 eide Bergen kommune tomten på Zachen, og leide den ut gjennom en festeavtale til daværende huseier, Sjøtrygdgruppen.

Omtrent samtidig med at Hauge kjøpte bygget, solgte kommunen tomten til Sjøtrygdgruppen, som igjen solgte tomten videre til et datterselskap av Kløver Eiendom, Bergen Sentrum Tomteselskap.

Hauge skal selv ha fått tilbud om å kjøpe tomten, men skal ikke ha vært villig til å betale mer enn de 30 millionene som Kløver Eiendom la på bordet.

Det er kommunens ordinære festeavtale fra åttitallet som fremdeles gjelder. I den står det at begge partene kan kreve forhandlinger om forlengelse før avtalen utløper.

Uenigheten står om hvordan en plikt til å forhandle stiller seg i forhold til en plikt om å forlenge avtalen (se egen artikkel).

I brevet viser Kløver Eiendom til at det har vært gjennomført forhandlinger mellom Knut Jørgen Hauge og Geir Hove og kompanjong Tom Rune Pedersen.

Stor usikkerhet om verdi

Men ettersom disse forhandlingene ikke har ført frem, mener Hove at han er i sin fulle rett til å kjøpe bygget fra Hauge.

Når det gjelder oppgjør ved overtakelse av bygget, viser advokat Enge til paragraf 41 i tomtefesteloven. Her står det at vederlaget skal settest lik kostnadene ved å føre opp et tilsvarende hus på tomten – såkalt teknisk verdi. Denne vil normalt være langt under markedspris, fordi den ikke vil avspeile forretningsmulighetene som er knyttet til at et bygg har en sentral plassering i bybildet.

Hundremillionersspørsmålet er hvordan Hove og Hauge eventuelt skal fastsette – og bli enige om – en teknisk verdi på bygget.

Hauge vil selvsagt ha mest mulig, mens Hove som kjøper vil legge minst mulig penger på bordet.

Vil ikke betale for innredning

Ved beregning av teknisk verdi, er de rene byggekostnadene det enkleste å beregne. Dersom man legger til grunn 20.000-30.000 kroner kvadratet for det rundt 4500 kvadratmeter store bygget, vil disse kostnadene ligge mellom 90 og 135 millioner kroner.

Forhold som kan være med å blåse opp kostnadene ytterlige, kan være spesielle rigg- og driftsforhold knyttet til at Zachariasbryggen ligger ved sjøen og i et turistområde.

Innredningskostnadene kan ifølge en kilde komme på ytterligere 50 til 100 millioner kroner. Dette kan være alt fra ventilasjons- og kjøleanlegg, til bardisker.

Ulike aktører har overfor BT gitt anslag på teknisk verdi for Zachariasbryggen som varierer fra rundt 100 millioner til godt over 200 millioner kroner.

For rundt et år siden skal Hauge ha forsøkt å selge Zachen. Etter det BT får opplyst skal Hauge ha håpet å få minst 350 millioner for restauranthuset. Prosjektet hadde da en samlet gjeld rundt 200 millioner kroner.

Viser til avisbråk

I brevet til Hauges selskap, Zachariasbryggen AS, trekkes det frem flere begrunnelser for at festeavtalen ikke blir forlenget:

**Sen betaling:** Festeleien skal ved flere anledningen ha blitt betalt for sent. Senest ved forfall 1. januar.

**Uroen på Zachen:** Det vises til bred medieomtale av konfliktene mellom huseier og leietakere på Zachen. Hauge var tidligere i konflikt med leietaker KJS, og har i det siste kranglet med den nye leietakeren, Ricks.

**Økonomi:** Grunneier er bekymret for den økonomiske situasjonen til huseieren. Hauge skal i høst ha opplyst at nettoomsetningen på Zachen gikk mot 150 millioner kroner, mens den til slutt skal ha endt på rundt 100 millioner.

Hauge: — Ikke dramatisk

BT var onsdag i kontakt med Geir Hove. Han ønsket ikke å kommentere saken, og viste til advokat og styreformann i Kløver Eiendom, Tor Øystein Enge.

Enge sier følgende:

Les også

Vil kaste Ricks ut fra Zachen

Les også

Ricks truer medeier med konkurs

— Jeg finner det beklagelig at dette brevet er kommet BT i hende, og ønsker ikke å gi noen kommentarer.Huseier Knut Jørgen Hauge later til å ta saken med ro.

— Det er sikkert mange som prøver å gjøre dette til noe dramatisk, men det er det ikke. Dette tar vi med stoisk ro og ser frem til de videre forhandlinger. Utover dette har jeg ikke ytterligere kommentarer.

zachen5f.jpg TOR HØVIK