- Navarsete må skaffe ferje

Venting på halvannan time gjer ferjekøen på Halhjem - Sandvikvåg trafikkfarleg.