Aker Horizons vil børsnotere nysatsingen Aker Clean Hydrogen

Kjell Inge, Kristian Røkke og Aker lanserte fornybarsatsingen Aker Horizons for et drøyt halvår siden. Under tre uker etter at Horizons selv kom på børs skal selskapet børsnotere et datterselskap som skal inn i et helt nytt segment: Hydrogen.

Kristian Røkke leder Akers porteføljeselskap for fornybar og grønn teknologi, kalt Aker Horizons. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Akers fornybarsatsing Aker Horizons kommer fredag med den varslede lanseringen av hydrogenselskapet Aker Clean Hydrogen.

Aker Horizons, som ledes av Kristian Røkke, er allerede engasjert i havvind, vind på land, sol, karbonfangst, vannkraft og silisium (gjennom eierskapet i Rec.).

Selskapet er imidlertid på vei inn i stadig nye grønne segmenter:

 • Torsdag denne uken lanserte man samarbeidet med Yara og Statkraft om et grønt ammoniakkanlegg på Yaras fabrikk på Herøya.
 • Fredag lanseres planene for en bred og omfattende hydrogensatsing.

Aker Clean Hydrogen har allerede en lang liste med prosjekter som er under planlegging. Det inkluderer ammoniakkproduksjon fra vindparker i Finnmark (se listen lenger ned i saken!)

Aker Horizons er selv en ny kommer på børs og fikk sin første dag i handelen 1. februar. Nå planlegger Horizons en egen børsnotering av hydrogenvirksomheten.

– Industrialiseringen av hydrogenproduksjon starter nå. Gjennom lanseringen av Aker Clean Hydrogen skaper Aker Horizons den første rene industrielle spilleren innen hydrogenproduksjon, som adresserer et massivt marked som er rigget for global vekst, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons, i en børsmelding.

En utfordring som må løses er at kostnadene ved hydrogen må ned. Selskapet selv mener grønt hydrogen (fra elektrolyse av vann) har «en klar vei mot å bli konkurransedyktig innen 2030» mot grått hydrogen (laget av naturgass) og blått hydrogen (fra gass med karbonfangst).

– Aker Clean Hydrogen treffer bakken løpende. Dette er bare starten på en reise for å utvikle den beste og mest kostnadseffektive aktøren for hydrogenproduksjon på industriell skala, sier Knut Nyborg, som er administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen, i en børsmelding.

Aker Horizons-aksjen åpnet opp rundt tre prosent på Oslo Børs etter at planene ble kjent.

PS! Klokken 11:00 presenterer Aker Horizons planene om hydrogenselskapet på en digital presentasjon.

Les også

Aker Horizons, Yara og Statkraft går sammen i storstilt klimasatsing

Karl-Johnny Hersvik er konsernsjef i oljeselskapet Aker BP og styreleder i Aker Clean Hydrogen

– Et magisk potensial

Aker Horizons sitter fra før på Akers eierposter i havvindselskapet Aker Offshore Wind, karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture og aksjene i Rec Silicon. I tillegg har de kjøpt seg inn i Rainpower, Supernode og Mainstream Renewable Power.

For å finansiere alt dette har Aker Horizons allerede hentet inn betydelige mengder kapital.

Aker og andre investorer skjøt inn 6,1 milliarder kroner i form av en emisjon på 4,6 milliarder og 1,5 milliarder i et konvertibelt obligasjonslån. Kort tid etter fulgte et nytt obligasjonslån på 2,5 milliarder.

Skal man tro Aker-systemet så trengs det altså mer enn de 8,6 milliardene. Aker Clean Hydrogen regner med å investere 3,0 til 3,5 milliarder euro frem til 2030 – altså inntil 36 milliarder kroner.

«For å finansiere det høye antallet høyst attraktive investeringsmuligheter man ser i Aker Clean Hydrogen» skal det nemlig gjennomføre en emisjon i hydrogenselskapet og søke en børsnotering på Euronext Growth (markedsplassen på Oslo Børs som var kjent som Merkur Market).

– Aker Horizons skal være et porteføljeselskap, en paraply, og selskapene under den skal finansiere sin egen vekst. Når Knut kommer i gang er det et magisk potensial og dette vil kreve kapital, sier styreleder Karl-Johnny Hersvik i Aker Clean Hydrogen til E24.

Børsnotering kan skje om kort tid

Han forklarer en annen viktig grunn til at Aker børsnoterer de ulike selskapene separat:

– Vi gir investorene tilgang til å investere i én risikoklasse. Vil man ha hydrogen kan man investere i det, vil man ha karbonfangst kan man det (Aker Carbon Capture-aksjen, journ.anm.), vil man ha havvind kan man det (Aker Offshore Wind-aksjen, journ.anm.) og vil man spre risikoen kan man investere i Aker Horizons, fortsetter han.

«Aker Horizons planlegger å delta i den rettede emisjonen og også investere i Aker Clean Hydrogen gjennom potensielle egenkapitalkoblede instrumenter», skriver selskapet.

Meglerhusene Carnegie, DNB Markets og Pareto Securities har blitt hyret inn for å bistå i prosessen.

– Når kan Aker Clean Hydrogen bli børsnotert?

– Det kan skje i løpet av kort tid, men det avhenger av markedet, sier kommunikasjonsdirektør Ivar Simensen i Aker Horizons.

Matrjosjka-dukker illustrerer strukturen. Den store dukken er Aker som er børsnotert. Deretter kommer Aker Horizons, som ble børsnotert 1. februar. Så kommer Aker Clean Hydrogen som skal på børs. Inni der finner man alle hydrogenprosjektene.

Vil bygge fabrikk i Finnmark og få bort kullkraften på Svalbard

Selskapsstrukturen ligner omtrent på en Matrjosjka-dukke: Når man løfter av hodet på Aker-dukken finner man Aker Horizons. Når man løfter av det hodet finner man Aker Clean Hydrogen (ACH).

Når man løfter vekk Matrjosjka-hodet til Aker Clean Hydrogen finner man en serie prosjekter og satsinger innen hydrogen:

 • Selskapet vil utvikle, bygge ut, eie og drifte utslippsfrie hydrogenanlegg
 • Selskapet har gått i partnerskap med Statkraft og Yara og for å utvikle en grønn ammoniakkproduksjon på Herøya, der man vil erstatte dagens bruk av naturgass med hydrogen i produksjonen
 • Sammen med Mainstream Renewable Power, som Aker Horizons skal kjøpe 75 prosent av, vil man «frigjøre den grønne hydrogen- og ammoniakkøkonomien» i Chile med «betydelig eksportpotensial»
 • Som et ledd i det vil man også lansere utslippsfri skipsfart i Antarktis for krillselskapet Aker BioMarine
Les også

Enorm interesse for Akers fornybarsatsing: Får inn 6,1 mrd. i ny finansiering

Det stopper ikke der for Aker-systemet har flere planer for flere mulige prosjekter i Aker Clean Hydrogen:

 • Man vil bygge en grønn ammoniakkfabrikk i Berlevåg i Finnmark for å gjøre skipsfarten i Arktis utslippsfri og gjøre nettuavhengig kraftproduksjon mulig. Anlegget skal eies sammen med Varanger kraft
 • Man ønsker også å bruke dette anlegget til å konvertere kraftverket i Longyearbyen, slik at man kan bli kvitt kullkraften på Svalbard innen 2025
 • Man vil produsere grønt hydrogen på Rjukan for å gjøre utslippsfrie ferger og skipstransport mulig. Aker Clean Hydrogen skal eie anlegget som skal bygges i samarbeid med Tinn kommune og Rjukan næringsutvikling. Her ser man for seg å levere hydrogen til det sentrale østlandsområdet.
 • Et samarbeid med Greenstat, som inkluderer «muligheter på kort sikt» i Glomfjord og Meråker, samt et initiativ i India. Aker ASA har tegnet seg for å skyte inn 60,5 millioner kroner i Greenstats emisjon.
 • I samarbeid med Aker BioMarine vil man bygge et ammoniakkanlegg i Uruguay, for både å kunne levere utslippsfritt drivstoff til krillfiske og annen skipsfart i regionen.
Publisert: