Nå har Norwegian maksimalt 150 dager på seg for å overleve

Norwegian er nå beskyttet mot å bli slått konkurs i maksimalt 150 dager fremover. Disse dagene må Jacob Schram & Co. benytte godt for å bli kvitt milliarder av kroner i gjeld, selge eiendeler og få tilført ny frisk kapital.

Konsernsjef Jacob Schram (t.v.) og finansdirektør Geir Karlsen har nå først 70 dager på seg. Hvis dommeren i Irland liker deres plan, får de 80 dager til på å redde et krympet Norwegian.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norwegian har søkt og fått en foreløpig konkursbeskyttelse i Irland: Ordningen heter «examinership». Den innebærer at det er oppnevnt en revisor som nå får ansvaret for å lose Norwegian gjennom en intens prosess.

Den skal munne ut i at selskapets gjeld blir kraftig redusert og refinansiert. Prosessen vil også innebære både salg av mange fly og en stor nedbemanning.

Irske døtre er illikvide

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid. Slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode.

Det sier selskapets konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

– Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter. Løsninger som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap.

Men robust er ikke et ord som kan brukes om Norwegian nå. En forutsetning for at Norwegian fikk en midlertidig godkjennelse på sin søknad om konkursbeskyttelse i Irland, er at domstolen har vurdert flyselskapets irske døtre som illikvide.

Det betyr man fremover ikke har penger til å betale løpende regninger fremover.

Les også

Norwegian-sjefen: – Jobber beinhardt for å beskytte arbeidsplasser

Hvis Jacob Schram & Co lykkes vil trolig de aller, aller fleste av Norwegians norske ansatte reddes. Men de amerikanske og britiske ansatte vil trolig rammes svært hardt.

Kun en midlertidig beskyttelse ennå

Den irske dommeren Michael Quinn har altså nå gitt Norwegian en såkalt midlertidig beskyttelse. Kreditorer til Norwegians irske datterselskaper som måtte være uenig i hans avgjørelse, må varsle om det før 7. desember.

Da tar dommeren en endelig avgjørelse om Norwegians irske døtre får beskyttelsen. Morselskapet Norwegian er da også beskyttet. Det som såkalt «related party»

Innen 7. desember må den statsautoriserte revisoren Kiearn Wallace fra KPMG godtgjøre at Norwegian sannsynligvis fortsatt er mest verdt som et såkalt «going concern».

Altså at det er mer verdt som et flyselskap enn solgt stykkevis og delt. Det siste omtales gjerne som en likvidasjon.

Hvis det blir den endelige konklusjonen fra dommer Quinn, har revisor Wallace og Norwegian 70 dager på seg til å legge frem en plan for å refinansiere flyselskapets irske døtre.

Hvis dommeren da liker planen han blir presentert, kan de få ytterligere 80 dager til å lande den trygt.

Hvor mange fly skal Norwegian kvitte seg med de kommende månedene?

Maksimalt 150 dager til deadline

Under de irske reglene for konkursbeskyttelse har Norwegian dermed nå maksimalt 150 dager på seg for å overleve. I den perioden kan ikke kreditorer erklære mislighold og kreve innfrielse av gjeld.

Og det er fortsatt Norwegians ledelse som styrer de daglige operasjonene i selskapet.

Det er i Irland at det aller meste av Norwegians nær 48 milliarder kroner i gjeld ligger. Det er i datterselskapet Arctic Aviation Assets, som igjen har ca. 35 datterselskaper. Disse selskapene eier fly eller leaser fly. Kreditorene er store finansinstitusjoner eller ditto store leasingselskaper.

Disse siste ble Norwegians største aksjonærer i forbindelse med den store refinansieringen i mai i år. Men den refinansieringen var på langt nær nok. Mye, veldig mye, mer milliardgjeld må slettes for at Norwegians plan for å redde selskapet på 150 dager skal ta av.

Finansdirektør Geir Karlsen argumenterer for at det er bedre for kreditorene at et mindre Norwegian flyr videre enn at selskapet blir likvidert nå.

Må få ut Dreamlinerne

I løpet av perioden må revisoren dele opp kreditorene i ulike klasser. Han trenger forenklet sagt så bare godkjenning fra én slik gruppe for at de andre kreditorene må bøye seg.

Men før det må Wallace få solgt unna Norwegians langdistansefly, de såkalte Dreamlinerne. Og han må tilby kreditorene en form for dividende, altså en prosentvis utbetaling for deres krav.

Aksjen vil fortsatt handles på Oslo Børs. Morselskapet Norwegian er altså ikke definert som insolvent. Men om det er noe å hente for dagens aksjonærer gjenstår å se.

Slike prosesser avsluttes gjerne med tilførsel av mye ny kapital. Og da vil dagens aksjonærer bli utvannet kraftig enda en gang. Aksjen ble handlet på 47 øre da Norwegian ble tatt under børspause i 13.30-tiden onsdag.

Det priset egenkapitalen i Norwegian til 1,75 milliarder kroner.

Klokken er fem på tolv for Norwegian nå. Men Irland ligger en time bak oss, og gir nå flyselskapet ekstra tid.

Utenlandske ansatte vil rammes

Det irske flyselskapet CityJet søkte om en tilsvarende konkursbeskyttelse i april i år.

Kreditorene til CityJet fikk gjennom ordningen en dividende på alt mellom 1,25 og 15 prosent av sine utlån. Dette avhengig av hvilken sikkerhet de hadde. Hvilken kreditorklasse de var i.

CityJet fikk forlate sitt examinership i august. Da var flyselskapet blitt mindre både når det gjelder gjeld og eiendeler. Men det har også mange færre ansatte.

Særlig Norwegians ansatte i USA og England vil bli rammet dersom flyselskapet lykkes med å komme ut levende av konkursbeskyttelsen. Disse talte ved årsskiftet nær 2.300, og de er i dag permitterte.

Publisert: