Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

(E24) Regjeringen har strammet inn pengebruken, men hva betyr det for din lommebok?

Regjeringen Støre vil bruke 316,8 milliarder oljekroner på neste års budsjett.
Publisert: Publisert:

Her ser du hva statsbudsjettet kan bety for din økonomi, skriver E24.

Strøm

I dag dekker staten 90 prosent av strømprisen over 70 øre pr. kilowattimer (kWh) i måneden, inntil du har brukt 5000 kWh.

Denne strømstøtten er vedtatt til å vare ut mars neste år.

Regjeringen foreslår at ordningen forlenges ut 2023, men at staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre pr. kWh fra april til september, og at støtten økes til 90 prosent igjen fra september og ut året.

Familien

Barnehage:

 • Regjeringen sørger for at det ikke skal koste mer enn 3000 kroner i måneden for en barnehageplass.
 • Dersom du bor du i Nord-Troms eller Finnmark blir barnehage helt gratis.

Barnetrygd:

 • Ordinær barnetrygd: Videreføres på dagens nivå. Det vil si 1676 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1054 kroner i måneden for barn over 6 år.
 • Utvidet barnetrygd: Enslige forsørgere får en økning i satsen for utvidet barnetrygd fra 1054 kroner til 2016 kroner pr. måned.

Skatt

Hvordan skattene endres, vil slå ulikt ut basert på hvor stor lommeboken din er.

 • De med «vanlig inntekt» skal betale mindre i skatt. En familie med to lønnsinntekter på 550.000 kroner vil med regjeringens forslag betale om lag 7800 kroner mindre skatt i 2023 enn i dag.
 • Personer med høye inntekter (over 750.000 kroner i året) får økt trinnskatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt.
 • Formuesskattesatsen, for personer med formue mellom 1,7 og 20 millioner, økes fra 0,95 til 1,0 prosent.
 • Utbytteskatten økes fra 49,5 til 51,5 prosent.

Jobb

Fagforeningsfradrag:

Det skal lønne seg å være fagorganisert, mener regjeringen. Det såkalte fagforeningsfradraget øker fra 5800 til 7700 kroner.

Det betyr at du kan trekke denne summen fra inntekten du betaler skatt av, dersom du er medlem av en fagforening.

Reisefradrag:

I statsbudsjettet foreslår regjeringen endringer i reisefradraget. Fradraget økes fra 1,65 til 1,70 kroner pr. kilometer, og at kravet for å få reisefradrag økes fra 14.000 til 14.400 kroner.

Unge

Lån og stipend:

 • Borteboerstipend: Er du videregåendeelev vil du få økt stipend hvis du bor hjemmefra. Borteboerstipendet øker med 660 kroner i måneden. Er du yrkesfagelev vil du også få økt stipend for utstyr.
 • Høyere studielån: Regjeringen foreslår at studielånet for studenter øker med 3600 kroner i året, eller like i underkant av 330 kroner i måneden, i tråd med den generelle prisveksten regjeringen ser for seg neste år.
 • Fjerner mer studiegjeld i Troms og Finnmark: Regjeringen ønsker at folk som bor her skal kunne få kuttet studiegjelden sin med 30.000 kroner i året fra neste år, opp fra 25.000 kroner i år.
 • Utenlandsstudenter må betale for å studere i Norge: Studenter som kommer fra et land utenfor EØS og Sveits, må fra neste år betale for utdanning i Norge. Det har i lang tid vært gratis også for heltidsstudenter fra utlandet å studere i Norge. Nøyaktig hva det vil koste er ikke kjent, men universitet og høgskoler vil kunne kreve studieavgift fra august 2023.

Bil og reise

Ferge:

 • Fergeprisene skal ned 20 prosent sammenliknet med i år.
 • Det blir gratis å ta ferge til og fra øyer uten forbindelse til fastlandet. Regjeringen planlegger at prisendringene skal rulles ut fra 16. august neste år.

Elbil:

 • Fjerner elbil-fordel: Allerede i revidert budsjett for i år ble det klart at regjeringen ville gjøre noe med momsfritaket for elbiler. I statsbudsjettet foreslås det at det innføres merverdiavgift for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner.
 • Omregistreringsavgiften for elbiler foreslås økt til samme nivå som for øvrige personbiler.
 • Firmabil: Regjeringen vil at elbiler skal skattes på samme måte som andre firmabiler. I dag har elbiler en rabatt på 20 prosent.

Tobakk og alkohol

 • Taxfreekvoten: Halveres på snus og sigaretter. I 2023 vil regjeringen at folk skal få ta med seg 100 sigaretter, 125 gram tobakksvarer (som f.eks. snus) og 100 blad sigarettpapir over grensen.
 • Snusen blir dyrere: Prisen for snus økes med 3 kroner pr. 100 gram.

Egenandeler

 • Dyrere å gå til legen: Regjeringen ser for seg å øke egenandelen du betaler for å gå til blant annet lege, psykolog og fysioterapeut med 3 prosent. Det er en større økning enn den generelle prisveksten regjeringen ser for seg neste år (som er på 2,8 prosent).
 • Frikort: Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket for frikort fra 2921 kroner til 3040 kroner for 2023.
 • Dyrere for medisiner: Regjeringen foreslår at folk skal betale halvparten av det det koster for medisiner på blå resept. Det er en økning fra dagens egenandelssats på 39 prosent.
Publisert: