NHO og oljenæringen mener regjeringens krisepakke øker skattetrykket

Regjeringen hadde endret på noen viktige detaljer da de torsdag annonserte at de går med på oljenæringens forslag til skattepakke – endringen betyr egentlig en skatteskjerpelse, sier NHO-sjefen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Ikke godt nok, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på vegne av NHO og medlemsbedriftene i Norsk Olje og Gass, i en uttalelse etter at regjeringen torsdag la frem en skattepakke for oljenæringen.

I tillegg til å varsle at produksjonen på norsk sokkel skal kuttes i år for å bidra til å stabilisere oljemarkedet, går regjeringen nemlig med på store deler av forslaget som oljenæringen, NHO, LO og KonKraft stilte seg bak – med noen viktige unntak.

– Det er positivt at regjeringen kommer næringen i møte, men det som er presentert i dag har viktige svakheter som gjør at industrien vil få begrenset nytte av de midlertidige tilpasningene i skattesystemet, sier Almlid.

Regjeringens pakke åpner for umiddelbar avskrivning av investeringer i år og neste år på investeringer på norsk sokkel, mot seks års nedskrivning til vanlig.

Det vil anslagsvis frigi rundt 100 milliarder kroner til oljenæringen, ifølge regjeringen. Oljeselskapene betaler mindre skatt nå, men mer i fremtiden når disse fradragene er «brukt opp».

Men det er fire store «men»:

  • Regjeringen foreslår ikke umiddelbar avskrivning på all skatt, kun særskatten («oljeskatten»). Avskrivninger over selskapsskatten skal gå over ordinær tid
  • Oljenæringen ville egentlig at alle investeringer som ble besluttet og der utbyggingsplanen sendes inn innen utgangen av 2022 skal være omfattet. Regjeringen setter fristen ett år tidligere, til slutten av 2021
  • Oljenæringen ville egentlig at man kunne få utbetalt fradrag når man går i underskudd til og med 2024, men regjeringen begrenser det til 2020 og 2021
  • Regjeringen foreslår i tillegg å kutte i friinntekten – det ekstra fradraget oljenæringen får på investeringsfradrag for å kompensere for at fradrag vanligvis går over seks år. Friinntekten skal kuttes fra 5,2 prosent årlig i fire år og ned til 10 prosent i år én. Nominelt halveres fradraget fra 20,8 til 10 prosent.

Regjeringen skal sende over forslaget til Stortinget i en proposisjon 12. mai og deretter blir det forhandlinger før et endelig vedtak kan fattes.

Les også

Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

– Øker beskatningen for næringen

Det er spesielt fristen for å sende inn utbyggingsplaner som er den ene av to store bekymringer. E24 får opplyst fra bransjehold at store prosjekter som Noaka i Nordsjøen og Wisting i Barentshavet kanskje ikke rekker denne fristen – dermed kan man gå glipp av store prosjekter som vil innebære gigantinvesteringer.

Den andre store bekymringen er kuttet i friinntekten, påpeker NHO-sjefen:

– Forslaget knyttet til friinntekt vil også øke den samlede beskatningen for næringen, og er følgelig ikke provenynøytralt. Dette er svært alvorlig og overraskende i dagens situasjon, sier Almlid.

I skatteforslaget fra næringen vil man nemlig beholde de samme satsene som i dag, bare skyve fradragene nærmere i tid.

E24 har en rekke ganger skrevet om hvordan fradragsperioden og den tilhørende kompensasjonen gjennom renter og friinntekt har vært et hett debattema i årevis – gir det oljeselskapene for sterke eller svake incentiver til å investere.

En kontantstrømsbasert skatt – der man får både fradrag og skatteregningen samtidig, når inntekter og utgifter faktisk påløper, ville fjernet hele denne problemstillingen og diskusjonen. Men i et slikt system vil også behovet for friinntekten forsvinne hvis man ønsker et nøytralt skattesystem, fordi man får skatt og fradrag samtidig.

Samtidig argumenteres det mot at oljenæringen kanskje kun bør få kontantstrømskatt på oljeskatten og ikke selskapsskatten, slik at de ikke forskjellsbehandles over andre næringer.

– Sammen med selskapene må vi nå se nærmere på virkningene av forslaget. Vårt opprinnelige forslag gir vesentlig større effekt på aktivitet, arbeidsplasser og verdiskapning. Vi håper nå regjering og Stortinget vil lytte til industriens vurderinger, slik at vi får tiltak som er mest mulig effektive for hele industrien, avslutter Almlid.

Publisert: