Regjeringen vil innføre produksjonsavgift på laks

Den nye ordningen vil sikre om lag 500 millioner kroner ekstra til kommunesektoren.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo.

Dette vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022, ifølge departementet.

Den nye avgiften foreslås innført fra 1. januar 2021 som en del av neste års statsbudsjett. Avgiften vil bli innbetalt som en etterskuddspliktig skatt i 2022.

– Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskapning og sysselsetting langs kysten, og regjeringen vil legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en melding.

– Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klima- og naturforholdene legger til rette for effektiv oppdrett av laks i sjøen. Derfor er det naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet gjennom en produksjonsavgift, fortsetter han.

Utvalg foreslår omstridt ekstraskatt på laks

Dropper ekstraskatt

I november foreslo flertallet i et regjeringsutnevnt utvalg å innføre en ekstraskatt på oppdrett, en såkalt «grunnrenteskatt». Utvalget var delt i synet på om det burde innføres en slik ekstraskatt, og hvilken modell som i såfall skulle benyttes.

Tirsdag vender regjeringen tommelen ned for forslaget som har vært omdiskutert.

«Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt», skriver Finansdepartementet i meldingen.

Bransjen frykter ny «oljeskatt» på oppdrett

– Mer stabilt og forutsigbart

Produksjonsavgiften foreslås å erstatte deler av kommunenes andel av salgsinntekter fra nye tillatelser. Disse har kommunene tidligere fått gjennom Havbruksfondet, som også vil fordele pengene fra produksjonsavgiften etter fordelingsnøklene som gjelder i fondet.

Videre legger regjeringen opp til at havbrukskommunene- og fylkeskommunene i tillegg skal få 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser.

Fra årets kapitaljustering foreslås det at kommunene får én milliard kroner for 2020 og 2021.

– Vi er opptatt av at kommunene som bidrar til å legge til rette for havbruk får en andel av havbruksinntektene. Nå får de en mer stabil og forutsigbar produksjonsavgift, i tillegg til en andel av fremtidige auksjonsinntekter. Dette forslaget balanserer hensynet til næringen og inntekter til havbrukskommunene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Publisert: