Oljeministeren etter møte med Equinor: – Har vært en dårlig forretning

Oljeminister Tina Bru sier mandag at Equinors virksomhet i USA den siste tiden har fått mye negativ oppmerksomhet, og det med rette. – Særlig virksomheten på land i USA innen skiferolje og skifergass har så langt vært en dårlig forretning.

Olje- og energiminister Tina Bru med styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen etter et møte med ham og konsernsjef Eldar Sætre, mandag ettermiddag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Olje- og energiminister Tina Bru (H) møtte Equinor-ledelsen mandag etter oppmerksomheten rundt selskapets milliardtap i USA.

Bru uttalte seg til pressen etter møtet, som fant sted i Olje- og energidepartementets lokaler i Akersgata.

– Vi har nå hatt et godt møte, med en åpen og god dialog, sier Bru og påpeker at dagens møte er en del av den ordinære eierdialogen mellom selskapets styre og ledelse og Olje- og energidepartementet, som forvalter statens eierskap i Equinor.

Bru sier staten som største eier i Equinor er opptatt av hvordan selskapets forvalter de store verdiene på best måte, i all virksomhet selskapet driver med, enten det dreier seg om olje og gass, fornybar energi og helt uavhengig av om det er i Norge eller i utlandet.

– Den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet, og det med rette. Særlig virksomheten på land i USA innen skiferolje og skifergass har så langt vært en dårlig forretning, sier Bru.

Flere partier krever at Equinor selger seg ned i utlandetFagforeningsleder spår Equinor-toppens avgang

20 milliarder dollar i tap

Equinor har ved utgangen av 2019 et bokføringsmessig samlet tap på mer enn 20 milliarder dollar, «et veldig stort tall som selskapets ledelse selv uttrykker». I tillegg er det avdekket mangelfull internkontroll, med et høyt pengeforbruk i deler av den amerikanske virksomheten.

Bru sier at hun i dagens møte derfor har hatt en gjennomgang med konsernsjef og styreleder om situasjonen i selskapets amerikanske virksomhet.

– Jeg ønsket å bli direkte informert av den øverste ledelse om hva som har gått galt, hva selskapet har gjort og gjør for å rette opp feil som er begått og vi har diskutert veien videre.

Olje- og energiministeren sier hun har blitt forsikret om at det har blitt jobbet lenge og hardt for å rette opp feil og mangler i internkontroll, regnskapsrutiner og andre interne forhold, der det har vært nødvendig i USA.

– Selskapets ledelse har et stort ansvar overfor alle aksjeeiere, ansatte og andre interessenter for å gjennomføre virkningsfulle tiltak som gir tillit til at selskapet gjør sitt aller ytterste for å unngå slike situasjoner som i USA oppstår i fremtiden.

Bru sier at hun har understreket dette overfor konsernsjef og styreleder i møtet de nettopp har hatt.

– Uakseptabelt

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor uttaler seg også om situasjonen:

– Jeg vil takke for et godt og åpent møte som vi nå har hatt. Dette er det første halvårige møte vi har hatt med Tina Bru som statsråd og vi har gjennomgått de vanlige sakene som gjelder resultatet for 2019, status for sikkerhetsarbeidet og markedssituasjonen, sier Reinhardsen.

Reinhardsen sier at virksomheten i USA naturlig nok har vært en sentral del av og hovedtema for møtet.

– Som styreleder har jeg gitt en vurdering og fortalt om styrets arbeid når det gjelder internkontroll og kostnadskultur. Vi har snakket økonomiske resultater og regnskapsmessige tap, og om åpenhet i den finansielle rapporteringen.

– Når det gjelder det første, så er det ingen tvil om at det i vår USA-organisasjon tidlig på 2010-tallet vokste frem internkontrollutfordringer og et kostnadsnivå som var uakseptabelt.

– Slik skal vi ikke ha det i Equinor og derfor ble det tatt tak i dette, sier Reinhardsen.

Oljeprisfall og tørre brønner

Reinhardsen sier styret har fulgt dette tett siden 2014 og fått «røde» internrevisjonsrapporter og fulgt opp at forbedringer ble gjennomført.

– Vi har i dag en styrket internkontroll og et lavere kostnadsnivå, men la meg understreke at styret vil følge dette tett også fremover, sier Reinhardsen.

Han påpeker at det alltid er utfordringer som må jobbes med, «slik det også er i andre deler av organisasjonen».

– Equinor har store fremførbare underskudd i USA. Dette skyldes i første rekke nedskrivninger etter oljeprisfallet i 2014 og kostbare letebrønner i Mexico-gulfen som ikke ga funn.

Reinhardsen sier nedskrivninger og regnskapsmessige tap i denne størrelsesorden er «svært alvorlig».

– Dette har vært diskutert i styret, og med analytikere og investorer i mange sammenhenger og mange år, inklusive diskusjoner her på huset, sier Reinhardsen fra Olje- og energidepartementets lokaler i Akersgata.

Reinhardsen sier at den regnskapsmessige egenkapitalsituasjonen «ikke er hele bildet».

– Vi har en utsatt skattefordel på 3,8 milliarder dollar, vi har fortsatt verdifulle eiendeler som vil kunne produsere i mange tiår fremover og vi har forbedret driften betydelig. Vår ambisjon er at vi skal tjene inn igjen store deler av det regnskapsmessige tapet. Det er vår forretningsplan.

Styrelederen sier når det gjelder åpenhet at Equinor har rapportert fortløpende resultater og nedskrivninger.

– Vi har rapportert om vår utsatte skattefordel og gjennom det gitt informasjon om det skattemessige fremførbare underskuddet. Analytikere og investorer har også spurt om dette og det har vært et regelmessig tema på våre investormøter.

Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Tar selvkritikk

Reinhardsen sier de har lyttet til de tilbakemeldingene de nå får og vil fra neste kvartal rapportere USA som et eget driftssegment.

– Dette innebærer at vi vil gi den samme finansielle informasjonen som for rapporteringssegmentene. Vi vil se på hvordan informasjonen kan gjøres enklere tilgjengelig for å bedre forstå helheten i vår virksomhet i USA.

– La meg avslutningsvis si at Equinor har tatt selvkritikk for uakseptable kostnader og utfordringer som oppsto med internkontroll. Dette har det vært nødvendig å rydde opp i.

Reinhardsen sier rapporteringen «har vært korrekt tilbake i tid».

– Men vi kunne og burde likevel vært åpne på de utfordringene vi jobbet med i 2014. Dette er også en del av læringen for å unngå at vi kommer i en lignende situasjon igjen. Styret vil også følge USA-virksomheten og selskapets virksomhet tett.

Representanter fra SV, Rødt og Ap har uttalt seg negativt om utenlandssatsingen til Equinor etter at Dagens Næringsliv i starten av mai meldte at selskapet har tapt rundt 200 milliarder kroner på 20 år i det amerikanske markedet.

Staten eier 67 prosent av Equinor.

Publisert: