Her er regjeringens hydrogenstrategi: – Det skjer ganske mye i Norge

Regjeringen har lagt frem sin første hydrogenstrategi, men det kom ikke friske penger eller tiltak. – Det skjer ganske mye i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Olje- og energiminister Tina Bru (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Onsdag morgen legger olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn frem regjeringens hydrogenstrategi.

Strategien ble lagt frem på et pressemøte i forbindelse med Hydrogenkonferansen, som arrangeres i Oslo onsdag.

Norge har mye fornybar energi og en sterk kraftbransje og maritim næring, og har gode forutsetninger for å satse på hydrogen, mener regjeringen.

Strategien ramser først og fremst opp en rekke eksisterende virkemidler rettet mot hydrogen. Regjeringen skyter ikke inn store mengder friske penger nå.

– Hvis man skal peke på friske penger så har vi jo benyttet anledningen i alle disse pakkene vi nå uansett har levert i forbindelse med corona til å prioritere hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru til E24.

– Men en strategi er ikke først og fremst et bevilgningsdokument. Det må skje i ordinære prosesser, statsbudsjett og så videre. Strategiens poeng er jo egentlig bare å kartlegge mulighetene, sier hun.

Dette er noe av det regjeringen vil gjøre, ifølge strategien:

  • Fortsette å støtte nødvendig teknologiutvikling gjennom dagens virkemidler, eller justere dem ved behov
  • Vurdere virkemidler for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge i forbindelse med Klimaplanen for 2030
  • Fortsette å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogenteknologier, og fokusere på prosjekter med
    høy vitenskapelig kvalitet og potensial for næringsutvikling

Fyller på i dagens ordninger

Bru sier at dagens virkemiddelapparat fungerer godt, og derfor fyller regjeringen på med penger i disse ordningene.

Hun er ikke bekymret for at andre land skal løpe fra Norge, og sier at mange norske aktører jobber med hydrogenprosjekter.

– Det skjer ganske mye i Norge også, med norske bedrifter som er interessert i dette og løfter egne prosjekter og har planer, sier Bru.

– Det er et voldsomt driv i næringslivet, sier hun.

Kartlegger hurtigbåter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at strategien legger rammene for satsinger. Pengene, regelverkene og de konkrete tiltakene vil derimot komme i budsjettene i de kommende årene.

– Det dette er, det er hvordan regjeringen vil jobbe med hydrogen fremover, sier Rotevatn til E24.

– Det er ingen tvil om at vi ser at mange satser på hydrogen. Tyskland gjør det, EU som sådan gjør det, og Norge gjør det. Hydrogen har et stort potensial i de fartøy- og kjøretøysegmentene hvor batterier fortsatt er krevende, sier han.

Norge har særlig et fortrinn som maritim nasjon med sterke klynger. Der skjer det mye innen ferger og hurtigbåter, påpeker statsråden.

Rotevatn erkjenner at det viktigste for hydrogen er å få ned kostnadene. Et av regjeringens konkrete tiltak er å kartlegge alle hurtigbåt- og fergesamband og se hvilke teknologier som har et potensial, inkludert hydrogen.

– Da er det viktig at vi blant annet gjennom offentlige innkjøp kan være med på å skape slike markeder. Der ser vi særlig i det maritime at det er stort potensial, sier Rotevatn.

– En merkedag

En rekke norske og utenlandske aktører som satser på hydrogen er til stede på Hydrogenkonferansen onsdag.

Konferansen omfatter alt fra leverandører av utstyr for produksjon eller oppbevaring av hydrogen til produsenter av fly, tog og skip som går på hydrogen eller ammoniakk og kraftprodusenter som ser muligheter i hydrogenproduksjon.

Blant deltagerne er Nel, Toyota, Havyard, Equinor, Iveco, Statkraft og Arctic Securities.

– Dette er en merkedag for oss alle, sier styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum.

Ser norske muligheter

Regjeringen ser muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser innen hydrogen.

– Flere norske selskaper leverer allerede løsninger knyttet til produksjon, distribusjon og lagring av hydrogen, sa Bru da hun la frem strategien på et pressemøte onsdag.

Der påpekte klima- og miljøministeren at mange hydrogenløsninger fortsatt er dyre å ta i bruk sammenlignet med fossile løsninger. Han trakk frem at regjeringen særlig ønsker flere testanlegg.

– Et viktig mål for regjeringen er å øke andelen pilot- og demonstrasjonsprosjekter, sier Rotevatn.

Bru peker på at regjeringen sikkert kunne ha brukt enda mer penger på hydrogen, for å bidra til utviklingen. Men oljepengebruken i år nærmer seg 500 milliarder kroner, og kassen er ikke uendelig.

– Selv ikke i Norge, og selv ikke i coronatider, har vi penger til å bruke på alt vi vil, sier Bru.

EU har store planer for hydrogen

EU-kommisjonen deltar på konferansen ved rådgiver Tudor Constantinescu, som skal snakke om hydrogenets rolle i et grønnere EU.

Handelsblokken håper å nå klimamålene sine og samtidig redusere sine enorme importregninger for olje, gass og kull.

Den tyske hydrogenforeningen er til stede for å snakke om Tysklands kommende hydrogenstrategi, som følger Portugals ferske planer om å investere titalls milliarder kroner på hydrogen fremover, og danske Ørsteds planer med Mærsk og SAS om en gigantisk hydrogenfabrikk i Danmark.

NHO-sjefen til stede

Mens Tina Bru skal snakke om Norges planer for hydrogenmarkedet, er også NHO-sjef Ole Erik Almlid også på konferansen. Arbeidsgiverorganisasjonen har de siste årene blitt mer opptatt av det grønne skiftet i økonomien.

Det er bred enighet om at selv om olje og gass er bærebjelker i økonomien, så må denne industrien også suppleres med nye og grønne arbeidsplasser.

Blant aktørene som skal presentere sine løsninger på Hydrogenkonferansen er børsyndlingen Nel ved konsernsjef Jon André Løkke, og Gerrit Marx fra lastebilprodusenten Iveco.

Egentlig skulle også konsernsjef Trevor Milton i Nels amerikanske storkunde Nikola ha vært her. Men selskapet hans noteres på teknologiindeksen Nasdaq onsdag, og det må kunne sies å være gyldig fravær.

Både Toyota, Powercell og Ballard Power Systems skal presentere sine løsninger på Hydrogenkonferansen.

Her vil også Equinor snakke om hvilken rolle hydrogen produsert fra gass kombinert med CO₂-lagring (blått hydrogen) kan få, sammenlignet med grønt hydrogen som er produsert med fornybar energi gjennom elektrolyse.

Land, sjø og luft

Blant dem som skal ta i bruk hydrogenet er transportsektoren og industrien.
Verftet Havyard skal snakke om hydrogen på sjø, franske Alstom skal snakke om hydrogentog, og selskapet ZeroAvia om hydrogen til bruk i luftfart.

Arctic Securities, Statkraft og Akershus Energi skal snakke om de finansielle mulighetene som oppstår i kraftbransjen hvis det skal produseres mye fornybar energi til hydrogen og ammoniakk.

Det siste skal Yara-topp Tove Andersen snakke om på Hydrogenkonferansen. Gjødselprodusenten Yara satser på ammoniakkproduksjon med hydrogen i Porsgrunn, sammen med Nel.

Kan en satsing på hydrogen være redningen for både klimaet og oljeselskapene? Hør siste episode av podkasten Det vi lever av her:

Publisert: