Oljefondet utelukker tre selskaper

Statens pensjonsfond utland kaster ut selskapene som følge av høy risiko for brudd på menneskerettighetene.

Yngve Slyngstad har sin siste dag som sjef for Oljefondet mandag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke tre selskaper grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Alle de tre selskapene har begått bruddene i forbindelse med tekstilproduksjon. Formosa Chemicals & Fibre og datterselskapet Formosa Taffeta har begått bruddene i Vietnam, mens bruddene ved Page Industries har skjedd i India, ifølge fondet.

Det går frem av en pressemelding.

Det er ved Formosa Chemicals & Fibre og Formosa Taffeta i Vietnam avdekket mange brudd på arbeidstagerrettigheter, blant annet ufrivillig og ulovlig mye overtid, underbetaling av ansatte, diskriminering og brudd på krav til arbeidsmiljø.

Ved produksjonen til Page i India er avdekket blant annet verbal og fysisk trakassering av ansatte, et helseskadelig arbeidsmiljø og at selskapet begrenser ansattes rett til organisering, ifølge fondet.

Bergensselskapet skal putte Nicolai Tangens milliarder i bankenNicolai Tangen: Fra studiegjeld til milliardformue

Beholder kinesisk oljegigant

«Videre har Hovedstyret besluttet å følge opp selskapet Petrochina og deres anti-korrupsjonsarbeid gjennom eierskapsutøvelse fra fondet over en periode på tre år», skriver fondet.

Etikkrådet valgte allerede i desember 2016 å anbefale å utelukke selskapet. Den gang ble selskapet satt til observasjon av Norges Banks hovedstyre.

Årsaken til at Etikkrådet ønsket å utelukke oljekjempen var at mange av topplederne i Petrochina og det datterselskaper var anklaget for å motta bestikkelser ved tildeling av kontrakter til underleverandører. I tillegg hadde ikke selskapet godgjort at det arbeidet tilstrekkelig effektivt for å forhindre korrupsjon.

«I henhold til retningslinjene skal Norges Bank vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse i dette tilfellet er hensiktsmessig», skriver fondet.

Her er listen over selskapene Oljefondet skal selge seg ut av

Utøver eierskap

Fondet skriver at Petrochina har vært til observasjon siden 2017. Hovedstyret er enig med Etikkrådet at observasjon ikke lenger er hensiktsmessig gitt manglende respons på Etikkrådets henvendelser.

«Etter rådets syn gir selskapets manglende bistand til å opplyse saken grunn til å stille spørsmål ved PetroChinas reelle vilje til å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon. For at observasjonsordningen skal kunne fungere etter hensikten, mener Etikkrådet også det er viktig generelt at et selskap under observasjon er villig til å dele informasjon,» skriver Etikkrådet i sin anbefaling

Oljefondet skriver at eierskapsutøvelse er et «aktuelt alternativ».

«Fondet har jevnlig dialog med selskaper om antikorrupsjon. Dette er erfaring som kan komme til nytte i en dialog med PetroChina Co Ltd», står det.

Publisert: