Forsker reagerer på professors skepsis til eldre: – Han overdriver

Regjeringen vil la 72-åringer få jobbe i staten. Det møtte motbør av statlig ansatte økonomer. Nå får de svar av forsker som mener de over 70 ikke er mindre produktive.

Forsker Per Erik Solem ved Oslo Met. Her fra 2011.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen vil heve aldersgrensen i staten til 72 år. Det mener profilerte økonomer i staten er en dårlig idé, skrev Aftenposten/E24 i romjula.

– Det er store forskjeller i produktivitet blant 70-åringer på alle arbeidsplasser. Også ved universitetene, uttalte Steinar Holden (59).

Han er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB) fylte nylig 70 år. Han måtte dermed slutte i jobben. Og det var helt greit, syntes han. Cappelen gikk ikke med på at han er like produktiv nå som for 10–20 år siden.

Forsker Ådne Cappelen ledet i mange år Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). I mars møtte han statens aldersgrense på 70 år.

– De overdriver

Nå møter Cappelen og Holden motbør.

– De har overdrevne forestillinger om tap av produktivitet ved alderdom. At de over 70 har så høy lønn er også overdrevet. Lønnen er på topp i 40-50-årsalderen, sier Per Erik Solem (67).

Han har jobbet med aldersforskning i 50 år. Nylig bidro han i forskningsprosjektet ExitAge på Oslo Met.

De lanserte rapporten «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» i mars.

Her slås det fast:

  • Yrkesaktive mellom 67–75 år er, i hovedsak, vært engasjerte arbeidstagere.
  • Arbeidslysten ser ikke ut til å være noe mindre enn for yngre seniorer.
  • Ser ikke ut til å være hold i påstanden om at de eldre er mindre produktive, og dermed mindre lønnsomme.

Derfor vil de øke grensen

Regjeringen vil gi statsansatte rett til å jobbe til de fyller 72 år. Tidlig i desember sendte Arbeids- og sosialdepartementet saken ut på høring. Her foreslås det å heve aldersgrensen i staten.

Departementet mener lovendringen kan sende følgende signaler til partene i arbeidslivet:

  • For arbeidstagerne: At myndighetene ser at karrieren deres gjerne varer ut over 70 år.
  • For bedriftene: At den interne aldersgrensen oppheves.

Departementet viser også til behovet for å ha like regler i offentlig og privat sektor. I 2015 ble aldersgrensen hevet til 72 år i kommunene og privat virksomhet.

Videre tror de at langt flere enn i dag kommer til å jobbe frem mot de er 70 år. Dermed vil økt aldersgrense angå flere enn i dag.

– Bidrar for lite i forhold til lønnen

Både Cappelen og Holden er kritisk til forslaget.

– Jeg skal ikke holde yngre forskere utenfor, sa Cappelen.

Og Holden:

– I sum kan dette føre til at staten blir sittende med ansatte som bidrar for lite i forhold til den lønnen de har. Samtidig vil det være noen som fortsatt kan bidra mye. Derfor er fleksible ordninger som pensjonistlønn bedre enn høyere aldersgrense for alle, sa Holden.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Mener forslaget er godt

Solem mener de tar feil i kritikken mot forslaget.

– Produktiviteten kan avta hos eldre. Men det varierer veldig fra jobb til jobb. Blant forskere og saksbehandlere, hvor erfaring er viktig, går ikke produktiviteten ned, sier han.

Erfaringene fra privat sektor de siste fem årene er åpenbare, mener Solem.

– Dette har hverken hatt negative eller positive konsekvenser. Det skjer ingenting dramatisk mellom 70 og 72 år, sier han.

Solum mener regjeringens forslag er bra.

Kari Østerud er direktør ved Senter for seniorpolitikk.

– Det er gode argumenter både for og mot. Jeg har ikke bestemte meninger om dette. Men fagpersoner må bidra til at debatten baseres på kunnskap. Ikke bare følelser og synsing, sier hun.

Publisert: