Samarbeid gir bedre beredskap

Allerede før corona opplevde Norge mangel på viktige medisiner, og usikkerheten i de globale forsyningskjedene har blitt større.

Kronikkforfatteren jobber for bedre beredskapsmodell for viktige medisiner i Norge. Her setter sykepleier Monica Paulsen Ullerud covid19-vaksine på Arne (85).
 • Hanne Mette Dyrlie Kristensen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Avtroppende partileder i Frp, etterlyser en beredskapsmodell for norsk produksjon av legemidler, som Stortinget i fjor ba regjeringen få på plass så snart som mulig. The Life Science Cluster har utredet en slik modell, og gitt anbefalinger til hvordan Norge kan produsere nye legemidler og vaksiner i framtiden. Norske produksjonsbedrifter har teknologi og kompetanse til å produsere de fleste legemidlene det er mangel på i dag. Det er et godt utgangspunkt for å styrke beredskapen.

Samarbeid mellom myndighetene, sykehusene, legemiddelprodusentene, universitetene og forskningsinstituttene er avgjørende for at norske pasienter skal få legemidlene de trenger, og for at vi skal være bedre forberedt ved neste krise. Derfor foreslår vi å etablere et privat-offentlig samarbeid i form av to nye enheter, én på privat og én på offentlig side som har ansvar for å koordinere og samarbeide om legemiddelberedskapen. Sammen med Helsedirektoratet og Legemiddelverket har vi presentert modellen for helseminister Høie, og forventer at regjeringen i løpet av våren legger fram sin løsning.

Sett denne? Vil bygge hjertet av Norges pandemi-beredskap her

Pandemien avdekket at de globale forsyningskjedene er sårbare, men også at tilsynet med produksjonskapasiteten er utilstrekkelig.

Norske myndigheter må få bedre kjennskap til hvor mye og hvilke legemidler som produseres. Utfordringsbildet er likt i resten av verden, og andre ser nå etter liknende løsninger som vi har foreslått. EU har pekt på at det trengs en permanent strukturell løsning, og kommisjonen har nylig sendt et forslag om å opprette en europeisk helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA) på høring. En slik enhet vil gi bedre koordinering og sikre tilgjengelighet, tilgang og distribusjon av viktige legemidler og utstyr. Vi ser at behovet er det samme nasjonalt.

Et offentlig-privat samarbeid kan starte umiddelbart, og utvides. Første fase er å sørge for at myndighetene vet hva som produseres, og gjennom avtaler sikre at det kan produseres mer under kriser. Andre fase er å se hvilke legemidler landet trenger, og hvilke det finnes kompetanse til å produsere. Gjennom avtaler kan produsenter gis tilstrekkelig økonomisk trygghet til å starte arbeidet med å produsere legemidler som likner det de allerede produserer.

Den tredje fasen er altså etablering av enheter på privat og offentlig side for å sikre stabil og langsiktig beredskap. Det vil øke egenproduksjonen av livsviktig medisin, stimulere til mer forskning og innovasjon og øke produsentenes konkurransekraft. I regjeringens nye perspektivmelding er investeringer i lønnsom infrastruktur et tiltak for å gi norsk økonomi flere ben å stå på. Infrastruktur i helsenæringen er svært kostbart, og deling vil gi betydelige besparelser.

Norge har sterke kompetansemiljøer som kan utvikle både antibiotika og en rekke andre typer legemidler, inkludert vaksiner, men produksjonsprosessene er svært komplekse. I følge CEPI inngår ca. 100 komponenter for å produsere en vaksine, samt et stort antall aktører og underleverandører som må koordineres. Et annet utfordrende område er antibiotika. Få satser på en medisin det oppfordres til å bruke minst mulig av. Det kan løses gjennom internasjonalt samarbeid, og at myndighetene tar noe av kostnadene og risikoen. Muligheter for dette utredes også nå.

Måling: Kraftig fall i europeeres tillit til AstraZeneca

En annen viktig gevinst av mer legemiddelproduksjon i Norge er flere arbeidsplasser. Produksjon av legemidler gir arbeidsplasser med svært høy verdiskapning. Ustabilitet i finansmarkedene preger legemiddelindustrien, men pandemien setter samtidig fart på investeringer verden over. Norge er et stabilt samfunn med en høyt utdannet befolkning. Arbeidstakere har både frihet og myndighet, som gjør innovasjon og prosessutvikling raskere, enklere og konkurransedyktig på pris. Dette er fortrinn vi må utnytte. Ifølge en rapport om helsenæringens verdi, eksporteres 98 prosent av det som produseres. Det gir gode eksportinntekter til landet.

Som næringsklynge er The Life Science Cluster opptatt av at god beredskap må være god næringspolitikk, og at midlene som settes av til beredskap samtidig gir verdiskapning og ikke blir dyre statiske løsninger. En forutsetning for en god beredskap er en solid helsenæring. Det blir både dyrt og sårbart å bygge legemiddelberedskap uten.

Publisert
 1. Koronaviruset
 2. Beredskap
 3. Medisin
 4. Legemiddelverket
 5. Infrastruktur

Mest lest akkurat nå

 1. Her må kapteinen rydde opp etter målfeiringen

 2. – Jeg har valgt dette livet. Det kommer kritikk når du ikke leverer.

 3. – Jeg kan aldri gå noe sted uten å få blikk eller bli hvisket om

 4. – Det har aldri vært viktigere å gå med prideflagg i gaten

 5. Mann hentet opp etter speedriding-ulykke i Voss

 6. «Homofili er ikke ideologi – det er slik en er skapt»