EU regner ikke vannkraft som «grønt»: – Kommer nok som en overraskelse

EU regner ikke vannkraft som like bærekraftig som sol- og vindkraft, noe som kan gjøre finansiering av slike prosjekter dyrere. Flere norske politikere er forundret og ber regjeringen ta opp saken med EU.

Illustrasjonsbilde fra Gresslidammen, som utnytter vann fra Neavassdraget i Tydal i Trøndelag fylke. Gresslidammen er kraftverkets inntaksmagasin.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I alle år har Norge vært stolt av den fornybare vannkraften, «det grønne batteriet» som gjør landet til en av verdens fremste miljønasjoner.

Men i EUs nye anbefaling til investorer, den såkalte «grønne taksonomien», blir vannkraft ikke regnet som like grønn som sol- og vindkraft. Årsaken er de betydelige naturinngrepene som denne formen for fornybar energi innebærer.

– Det kommer nok som en overraskelse på mange, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) til E24.

– Nå vil selv eksisterende vannkraft ikke regnes som grønn, fordi man regner på hele anleggets levetid. Selv om inngrepet har skjedd for lengst, regnes det ikke som grønt. Da vil vannkraft få dårligere vilkår for sin finansiering, og tilgjengeligheten på kapital blir mye mindre, sier han.

Les også

Vurderte aktører i Asia og Europa: – Scatec kom med det beste budet

– Ikke fulgt helt med i timen

Eide mener at Norge burde ha vært tettere på prosessen hvor EU har forsøkt å klassifisere hva som er grønne investeringer, og hva som bare er grønnvasking.

– Jeg har et veldig tydelig inntrykk av at man ikke har fulgt helt med i timen fra norsk side, og for så vidt ikke fra svensk side heller, sier Eide.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap).

Denne uken tok han opp spørsmålet med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i Stortingets spørretime. Rotevatn pekte på at klassifiseringen som nå er presentert, bare er et forslag fra EU-kommisjonens side, og at dette nå er på høring. Fristen for å gi innspill er 18. desember.

– Vi vil selvsagt fra regjeringens side vurdere om og i så fall hva vi skal gi innspill om i høringen, sa Rotevatn i Stortinget onsdag.

Han sier at han har vært i møte med EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans om dette. Norge deltar også som observatør i EU-kommisjonens gruppe som diskuterer bærekraftig finansiering og klassifiseringen (EUs grønne taksonomi). Rotevatn jobber med innspill til EUs høring.

– Vannkraft er en problemstilling, det er også andre problemstillinger som gjelde vindkraft, som gjelder investeringer i karbonfangst- og -lagring, som gjelder investeringer i nullutslipps supplyskip, for eksempel, sier Rotevatn.

– Så her er en rekke ting vi har behov for å gå dypere inn i, og så må vi komme tilbake om norske posisjoner på det området, sier statsråden.

Les også

Ringte i bjellen for Ocean Sun: – Jobber nå med veldig mange prosjekter

– På bærtur

I debatten i Stortinget var også Ole André Myhrvold (Sp) kritisk til regjeringen.

– Kan vi forvente at regjeringen nå står opp for ren, norsk vannkraft og mot virkelighetsfjerne forslag og vedtak fra Brussel som ikke er tilpasset norsk virkelighet, spurte Myhrvold.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Også stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) syns det er merkelig at vannkraften ikke regnes som like grønn som sol- og vindkraft. Denne uken stilte han et skriftlig spørsmål hvor han ba olje- og energiminister Tina Bru (H) om å ta grep.

– Jeg ble svært overrasket da jeg forsto at EUs klassifiseringssystem kunne ramme norsk vannkraft som ikke bærekraftig, skriver Halleland i en e-post til E24.

– Dette viser hvor fort et system kan havne på bærtur, legger han til.

Halleland er enig med Eide om at regjeringen må forsøke å endre EU-kommisjonens innstilling.

– Vi må ikke komme i en situasjon som på noen måte favoriserer sol og vind fremfor vann hvor dette ikke er begrunnet, skriver Halleland.

Les også

Nye enheter for batterier, sol og vind: Hydro satser på fornybar vekst

– Litt pussig

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) reagerer på EUs holdning til vannkraften.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Jeg tenker at det er litt pussig. Man skal ikke underslå at det er store naturutfordringer med vannkraften. Men her har man nesten plassert det i samme bås som olje og gass. Det er underlig, sier Haltbrekken til E24.

Haltbrekken peker på at de færreste EU-land har den samme erfaringen med vannkraft som Norge. Han mener også at Vannrammedirektivet er viktig fordi det skal rette opp feilene fra tidligere tiders vannkraftutbygging. Men han tror at EU vil endre holdning.

Jeg regner med at det er fullt trøkk på å rette opp i dette nå. Men man skal ikke underslå at det er naturutfordringer med vannkraftutbygging, sier han.

Les også

Hitecvision og Eni satser milliarder på grønt industrieventyr

Statkraft følger prosessen nøye

I EU-kommisjonens forslag er vannkraften ansett å gi et «betydelig bidrag» til klimakutt. Samtidig stiller EU en rekke tekniske krav til vannkraften for at den skal regnes som bærekraftig.

Den norske vannkraftkjempen Statkraft sier at kriteriene kan ha konsekvenser for vannkraften.

– Vi følger derfor prosessen nøye, skriver Statkraft-talsmann Lars Magnus Günther i en e-post til E24.

– Vi vil gi konkrete innspill som gjør disse kriteriene mer relevante og unngår at vannkraften kan bli oppfattet som mindre bærekraftig. Det arbeidet gjør vi sammen med Energi Norge, den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric og andre vannkraftselskaper, skriver han.

Statkraft venter at vannkraftnasjoner som Norge, Sverige, Finland, Østerrike og Frankrike også vil gi innspill til EUs forslag.

– Det pågår for tiden en høringsprosess som åpner for forbedringer, og vi har en god dialog med norske myndigheter om disse problemstillingene, skriver Günther.

Både regjeringen og Statkraft støtter EUs grep om å klassifisere om investeringer er grønne eller ikke. Men Statkraft håper at det er mulig å påvirke forslaget slik at vannkraften kommer bedre ut. Hvis ikke kan det bli dyrere å hente kapital til vannkraftprosjekter.

– Taksonomien vil også kunne ha effekt på hvor billig finansiering vi kan hente i kapitalmarkedene til våre ulike prosjekter, og hvor attraktiv slik finansiering kan være for investorer og finansinstitusjoner, skriver Günther.

Les også

– Statkraft ville vært et perfekt selskap å ta på børs

– Et bra initiativ

Espen Barth Eide frykter at denne klassifiseringen vil gjøre at investorer foretrekker å finansiere vind- og solkraft fordi det fremstår som grønnere i rapporteringen deres.

– Det er viktig å understreke at EUs taksonomi ikke sier at du ikke skal bygge vannkraft. Dette handler om hvorvidt dette bokføres som bærekraftig i selskapers regnskaper og investorers rapportering, sier Eide.

Han støtter ideen om å lage en slik klassifisering, men håper den kan endres.

– EUs grønne giv er viktig for oss. Det er klokt å lage en slik taksonomi for å kunne vurdere hva som er ekte grønt og hva som er grønnvasking. Det er et bra initiativ, men Norge må være med når reglene utformes og ikke komme etterpå, sier Eide.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: