Fortsatt nettvekst i USA

Stadig flere logger seg på i USA. Men folk brukte nettet mindre i desember enn måneden før.