Avviser manglende banksikkerhet

Fokus Bank, Gjensidige NOR Sparebank og Vår Bank og Forsikring sier at kundenes konti er trygge, tross avsløring av en sikkerhetsbrist i et datasystem.