Stokke rikest i Meland

52 år gamle Helge Martin Stokke er Melands rikeste.