Mener nettet forringer journalistikken

Internett har gjort journalistene mindre kritiske, ifølge medieundersøkelse.